FAQ - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

FAQ

Algemeen

Waarom word ik gescreend?

Het screenen van bepaalde, relevante persoonsgegevens is steeds vaker een eis bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst. Veelal als gevolg van wet- en regelgeving dient de opdrachtgever van de screening potentiële risico’s in kaart te brengen. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij de opdrachtgever van de screening.

Wat wordt er allemaal gescreend/ gecheckt?

Bij het screenen mogen alleen de relevante persoonsgegevens worden gecheckt. Relevant betekent dat die gegevens mogen worden gecheckt die in verhouding staan tot de functie of de reden dat u een nieuwe overeenkomst aangaat. Dat heet ‘proportionaliteit’. De opdrachtgever dient hier rekening mee te houden.

Kan ik op de screening reageren of iets laten corrigeren?

Dat kunt u eventueel doen bij de opdrachtgever nadat de screening is afgerond en het screeningsrapport is opgeleverd. Validata verifieert alleen objectieve gegevens op basis van uw eigen input en biedt u inzage in het gehele proces alsmede het afgeronde rapport. Indien een afwijking wordt geconstateerd dan ligt de afweging ervan bij de opdrachtgever, niet bij Validata.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan de screening?

U heeft het recht om niet mee te werken aan de screening. De kans is zeer groot dat u dan ook geen aanspraak kunt maken op de nieuwe overeenkomst of functie waarvoor u gescreend dient te worden.

Hoe lang duurt de screening?

Een gemiddelde screening duurt 5 werkdagen vanaf het moment dat Validata beschikt over de juiste input. Deze input wordt grotendeels door uzelf aangeleverd. Wanneer u alle gegevens heeft ingevuld voert Validata de screening direct uit.
De onderdelen die vaak langer dan 5 werkdagen duren zijn het verkrijgen van de verklaring Omtrent het gedrag (VOG) en de verificatie van buitenlandse diploma’s.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Neem contact op met Validata Support via 088 050 2100.

Juridisch

Voldoet Validata aan de privacywetgeving?

Validata voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking; de ‘privacywetgeving’ die in 2018 bekrachtigd is. Om te zorgen dat we de privacy regels goed naleven hanteert Validata ‘privacy by design’ bij de ontwikkeling van de software die gericht is op de verwerking van persoonsgegevens. Tevens heeft Validata een Data Protection Officer (DPO) die erop toeziet dat we de AVG naleven en een aanspreekpunt is voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Moet ik toestemming geven om gescreend te worden?

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken hebben wij een ‘grondslag nodig’. Heel vaak is dat de toestemming van de betrokkene (de persoon), zoals bijvoorbeeld bij het inschrijven voor een nieuwsbrief. Voorwaarde voor de toestemming als grondslag is dat deze uit ‘vrije wil’ wordt gegeven.
Bij een screening is echter geen sprake van ‘vrije wil’ van de persoon. De betrokkene moet immers gescreend worden om de nieuwe functie of woning mogelijk te maken. Daar zit steeds vaker wet- en regelgeving achter en om die reden is de grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’ van de verantwoordelijke (de opdrachtgever).
Uw toestemming is dus geen vereiste om gescreend te worden. Wel dient de screening in verhouding te staan tot de nieuwe functie of rol en is er een informatie plicht. U dient als betrokkene goed geïnformeerd te worden voorafgaand aan de screening.

Kan ik weigeren om mee te doen?

U heeft het recht om niet gescreend te worden. De kans is zeer groot dat u dan ook geen aanspraak kunt maken op de nieuwe overeenkomst of functie waarvoor u gescreend dient te worden.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Validata bewaard voor een periode van vijf jaar na het verwerken ervan. Met uitzondering van ID bewijzen, deze worden verwijderd twee weken nadat uw screening is afgerond.
Na vijf jaar worden alle gegevens geanonimiseerd, hetgeen betekent dat wij op geen enkele wijze uw persoonsgegevens weer kunnen achterhalen in onze systemen.
Wel bewaart Validata de zogeheten ‘meta data’ zodat wij kunnen zien hoe de markt zich ontwikkelt en of er bepaalde trends zijn.