Spring naar content

Privacy Website – versie 2024.1

Ons website domein is https://validatagroup.com/nl/.

1. Introductie

Dit document Privacy Statement Website heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Validata Group B.V. (Validata) op de website www.validatagroup.com. Deze verklaring gaat niet in op de screening van kandidaten.

Voor meer informatie over waarom en hoe Validata omgaat met de persoonsgegevens in het kader van een screening, verwijzen we u door naar uw eigen account in onze screening applicatie Valluga.

2. Is Validata verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens op haar website?

Validata is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG voor de verwerkingen op haar website. Onze contactgegevens zijn:

Validata Group B.V.
Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam
020 5356898
info@validatagroup.com
KVK nummer – 34346504

Validata beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming / Data Protection Officer (‘DPO’) welke bij de Autoriteit Persoonsgegevens is aangemeld. De DPO is bereikbaar via privacy@validatagroup.com

3. Op basis van welke grondslag verwerkt Validata persoonsgegevens?

Validata verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG
 • Gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Validata?

Validata verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via het contactformulier op de website, wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een event of webinar, wanneer je een Whitepaper downloadt of wanneer je een klacht hebt. In deze gevallen verwerkt Validata de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Persoonsgegevens die verstrekt worden door middel van communicatie met ons.

5. Voor welke doeleinden verwerkt Validata persoonsgegevens?

Validata verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

 • Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor jou interessante informatie, zoals een uitnodiging voor een evenement, webinar of actuele ontwikkelingen.
 • Wanneer je ons contactformulier hebt ingevuld, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen en/of jouw vragen te beantwoorden.
 • Wanneer je persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van een Whitepaper, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde document te leveren en om contact met je op te nemen over het gevraagde document en de diensten van Validata.
 • Wanneer je je hebt ingeschreven voor een evenement of een webinar, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het organiseren van dit evenement of webinar en nadien voor een evaluatie.
 • Wanneer je een klacht hebt ingediend, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen om jouw klacht af te handelen.

6. Met wie deelt Validata de persoonsgegevens?

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Validata gebruik van Webpower.

Voor het organiseren van webinars maakt Validata gebruik van WebinarGeek.

7. Zijn mijn gegevens veilig?

Validata heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Jouw gegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerdergenoemde doelen (bijvoorbeeld totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief).

9. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EER?

Nee, de persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EER.

10. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Als betrokkene heb je onder de AVG specifieke rechten. Zo heb jet het recht jouw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heb je het recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat je je zich hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief. Ook heb je het recht de verwerking van jouw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Verder heb je de mogelijkheid jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Mocht je onverhoopt een klacht over ons hebben, dan kan je een klacht indienen bij Validata via een klachtenformulier op de website van Validata.

Ook wijzen wij je op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe Validata met jouw persoonsgegevens omgaat.

Voor bovenstaande verzoeken kan je contact opnemen met Support van Validata via support@validatagroup.com.

11. Versie Privacy Statement Website

Dit document Privacy Website kan van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website vind je altijd de meest recente versie.

12. Cookiebeleid

Informatie over het gebruik van cookies kan je hier vinden.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: