Screenen van personeel. Bekijk de opties op onze website - Validata

Screenen personeel

Het screenen van personeel (ook wel employment screening genoemd) betreft de verificatie van bepaalde gegevens van toekomstig en/of bestaand personeel met als doel vast te stellen dat de persoon voldoende betrouwbaar is en geen potentieel risico vormt voor u als werkgever.

Een belangrijke basis voor het vaststellen van de betrouwbaarheid (en integriteit) van de persoon betreft de verificatie van onder andere opleidingen en werkervaring. Het (potentiële) risico voor de organisatie wordt onder meer vastgesteld aan de hand van financiële gegevens. Voldoet de persoon aan de persoonlijke betalingsverplichtingen? Of heeft hij/zij bepaalde vorderingen die onbetaald blijven of wellicht zelfs verwikkeld zijn in een persoonlijk faillissement? Tevens vormt de Verklaring Omtrent Gedrag een graadmeter voor het potentiële risico voor de organisatie.

Pre-employment screening

Pre-employment screening (PES) betreft het screenen van toekomstig personeel waarbij zowel het vaststellen van de integriteit (en daarmee de betrouwbaarheid van de persoon) als het meten van de mate van risico beide van belang is. Lees hier meer

In-employment screening

In-employment screening betreft de verificatie van gegevens van bestaand personeel. Deze is met name gericht op het meten van de mate van risico voor de organisatie. De verificatie van diploma’s en werkervaring is al gedaan, dus hoeft niet opnieuw geverifieerd te worden. Wat meer van belang is bij in-employment screening is het vaststellen of er geen verhoogd risico is ingetreden voor de organisatie.
Lees hier meer

MOGELIJKHEDEN SCREENEN PERSONEEL
Voor het screenen van personeel zijn er verschillende mogelijkheden. Validata kan afhankelijk van uw wensen meer of minder mogelijkheden in het pakket opnemen.

 • Identiteitscontrole
 • Educatie
 • Werkervaring
 • Kredietwaardigheid, bestaande uit:
  – Betaalgedrag
  – Bedrijven op naam/adres
  – Civielrechtelijke uitspraken (insolventieregister)
  – Curatele-register
 • Integriteitsverklaring
 • ZZP-check (verificatie BTW-nummer en KvK-uitreksel)
 • Faciliteren aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Faciliteren aanvraag Criminal records
 • Internetprofiel
 • PEP-/sanctielijsten
 • Sectorspecifieke registraties (zoals BKR-registratie)
 • Functiespecifieke registers (zoals BIG, DSI)
 • Custom checks (zoals het tekenen van een gedragscode, geheimhoudingsverklaring, upload van salarisstrook etc.)

Meer informatie nodig over het screenen van personeel? U kunt ons altijd e-mailen.

 

Vorige post

Volgende post