Pre-employment screening | Validata | The comfort of being sure

Pre-employment screening (PES)

Wat is pre-employment screening (PES)?
Pre-employment screening betreft het screenen van toekomstig personeel, waarbij hun integriteit wordt vastgesteld (en daarmee de betrouwbaarheid van de persoon) en de mate van risico wordt gemeten. Het betreft het checken en controleren van werknemers voordat zij in dienst treden bij een (nieuwe) partij.

Voor wie is pre-employment screening (PES) relevant?
Pre-employment screening (PES) is een hot topic in de actualiteiten van vandaag. Denk hierbij aan wethouders en burgemeesters die buiten de boeken treden of werknemers die hun CV mooier maken dan deze daadwerkelijk is. Pre-employment screening is niet voor niets een steeds geaccepteerder onderdeel van het hiring process bij zowel publieke als private partijen. Het biedt bedrijven extra zekerheid dat zij de juiste mensen in dienst nemen en niet voor onverwachtse verrassingen komen te staan.

Waarom is pre-employment screening (PES) van belang?
Pre-employment screening helpt werkgevers risico’s te verkleinen. Bedrijven die ‘PES’ toepassen hebben 43% meer kans om best-in-class resultaten te boeken, in tegenstelling tot bedrijven die geen pre-employment check toepassen. Daarbij helpt een pre-employment screening de werkgever om de kandidaat met de meeste potentie te selecteren. Door pre-employment screenings neemt de kwaliteit van het inhuren van personeel met 7% toe. Een pre-employment screening geeft aan bedrijven een extra zekerheid aan bedrijven dat zij de juiste mensen in dienst nemen en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Wanneer PES toepassen?
Een PES wordt uitgevoerd indien de wet dit verplicht, of wanneer een bedrijf dit als noodzakelijk ziet. Vaak gebeurt dit in functies met kwetsbare elementen of die een grote verantwoordelijkheid bevatten. Integriteit wordt ook vaak getoetst tijdens een pre-employment check en bestaat deels uit een CV check. Integriteit is een menselijke eigenschap die nauw verwant is met een consciëntieuze persoonlijkheid. Integriteit wordt breed gedefinieerd als: onafhankelijk, rechtvaardig, betrouwbaar, loyaal, plichtsgetrouw en betrokken, zorgvuldig, open, duidelijk en eerlijk.

Wat kan gescreend worden via pre-employment screening ?
De volgende zaken kunnen gescreend worden voordat een kandidaat of potentiële werknemer in dienst treedt:
• Identiteitscontrole

• Educatie
• Werkervaring
• Kredietwaardigheid, bestaande uit:
o Betaalgedrag
o Bedrijven op naam/adres
o Civielrechtelijke uitspraken (insolventieregister)
o Curatele-register
• Integriteitsverklaring
• zzp-check (verificatie BTW-nummer en KvK-uitreksel)
• Faciliteren aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
• Faciliteren aanvraag Criminal records
• Internetprofiel
• PEP-/sanctielijsten
• Sectorspecifieke registraties (zoals BKR-registratie)
• Functiespecifieke registers (zoals BIG, DSI)
• Custom checks (zoals het tekenen van een gedragscode, geheimhoudingsverklaring, upload van salarisstrook etc.)

Pre-employment screening samengevat
Kortom: een PES is het controleren van bepaalde zaken van een potentiële kandidaat die betrekking hebben op zijn/haar toekomstige functie met het doel om risico’s tot een minimum te beperken. Zo weet u zeker dat u de juiste kandidaat in huis haalt.

Meer weten? Wij geven u graag advies. Bel met 020-5356898 of e-mail ons.

Vorige post

Volgende post