Menu

VOG voor personeel
in de financiële dienstverlening

Organisaties in de financiële sector hebben veel te doen met de betrouwbaarheid en integriteit van hun medewerkers, aangaande de Wet op het financieel toezicht (Wft). Financiële dienstverleners werken namelijk met vertrouwelijke informatie en financiële middelen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen om dit te toetsen.

Waarom is het van belang om een VOG aan te vragen voor personeel in de financiële dienstverlening?

Artikel 13 van het Besluit prudentiële regels Wft schrijft voor dat een financiële onderneming een onderbouwde beoordeling behoort te maken van de betrouwbaarheid van personen die zij wil benoemen in een integriteitsgevoelige functie. Als werkgever heb je dan ook een grote verantwoordelijkheid bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van (potentieel) personeel.

Mogelijke risico’s in de financiële sector

Financiële dienstverleners gaan om met vertrouwelijke informatie en financiële middelen. De toegang tot gevoelige informatie van klanten en het inzicht in hun financiële gegevens brengt een risico met zich mee. Namelijk misbruik van deze gegevens, zoals afpersing, chantage, vervalsing, fraude, diefstal en verduistering. Daarnaast leeft er in deze sector gevaar van omkoping en witwassen. Kortom, wanneer werknemers onbetrouwbaar of onoprecht handelen, kan dat nare gevolgen hebben voor jou als werkgever.

Wat is een VOG?

Een VOG is één van de instrumenten die je als organisatie kan inzetten om integriteit te toetsen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van een kandidaat geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of een kandidaat strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor hij de VOG aanvraagt.

Er is een lijst met vaste screeningsprofielen waar Dienst Justis kandidaten op screent afhankelijk van hun beroep. Als je bijvoorbeeld in de financiële sector werkt, zul je het VOG screeningsprofiel nummer 95 nodig hebben.

Hoe verloopt de VOG-aanvraag via Validata?

Het aanvragen van een VOG voor jouw personeel is snel en gemakkelijk geregeld via Validata’s slimme software. Wij zorgen ervoor dat alles klaarstaat in de kandidaat zijn beveiligde online account en geven heldere instructies voor de vervolgstappen. Aan de hand hiervan loodsen wij de kandidaat met gemak door de aanvraagprocedure bij Dienst Justis. Meer weten over deze screening check?

Meer over de VOG-check
VOG aanvragen

Waarom een VOG aanvragen via Validata?

  • Validata ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt Validata jou het werk uit handen. Via een uitgebreide instructie kan de (potentiële) medewerkers zelf een VOG aanvragen en uploaden.
  • Werkt nauw samen met Dienst Justis: Validata assisteert zowel in de aanvraag van een VOG via de gemeente als via DigiD. Voor deze laatste online optie werken wij nauw samen met onze partner Dienst Justis.
  • Is specialist in personeel screenen: Validata is sinds 2009 specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces met een optimale candidate experience.
  • Gespecialiseerd in het screenen van personeel in de financiële sector: Validata biedt al sinds haar oprichting screeningsoplossingen aan de financiële sector en bedient derhalve een groot aantal financiële instellingen. Naast onze sectorkennis en jarenlange ervaring, zijn wij ons tevens bewust van de actuele wet- en regelgeving waar financiële instellingen aan behoren te voldoen.