Spring naar content

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Het aanvragen van een VOG is soms wettelijk verplicht, maar wordt ook vrijwillig ingezet als vorm van risicomanagement.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Een VOG is een document waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen risico vormt voor het vervullen van een (nieuwe) functie of specifieke taak. Een VOG kan worden afgegeven aan:

 • Een persoon
 • Een rechtspersoon (bedrijf)

Voor een persoon is een nieuwe functie vaak aanleiding om een VOG aan te vragen. Een rechtspersoon kan met een VOG aantonen dat het een integere organisatie betreft die haar zaakjes netjes op orde heeft. Voor (potentiële) partners, overheden en andere betrokken partijen is dit belangrijke informatie.

Waarom zou je een VOG aanvragen?

Door het aanvragen van een VOG, kunnen onnodige risico’s worden voorkomen. Zo’n verklaring biedt inzicht in het verleden van een persoon of rechtspersoon. Stel dat iemand solliciteert naar een functie waarbij de zorg voor kwetsbare personen, zoals ouderen of kinderen, centraal staat. Dan is het niet wenselijk dat deze persoon eerder is veroordeeld voor een delict waarbij ouderen of kinderen voorkwamen.

Naast een vorm van risicomanagement, is het aanvragen van een VOG in sommige sectoren zelfs wettelijk verplicht. Zo moeten een onderwijzer, gastoudermedewerker in een kinderopvang en taxichauffeur bijvoorbeeld in het bezit zijn van een VOG.

VOG voorbeeld

Wanneer wordt een VOG afgegeven?

Een persoon ontvangt een VOG als hij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat van invloed zou kunnen zijn op een nieuwe functie of specifieke taak. Zonder strafblad zal je geen problemen ondervinden bij de aanvraag van jouw VOG. Heeft een persoon wel een strafrechtelijk verleden, dan worden de daarop vermelde strafbare feiten nader onderzocht. Uitgangspunt hierbij is of deze feiten jouw nieuwe functie of specifieke taak nadelig kunnen beïnvloeden.

Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon. Wanneer er geen sprake is van strafbare feiten in het verleden, dan zal de VOG zonder problemen worden afgegeven. Mochten de organisatie of mochten specifieke medewerkers wel iets op hun kerfstok hebben, dan zal ook hier worden bekeken welke invloed dat kan hebben op toekomst handelen.

VOG aanvragen volgens heldere instructies

Via Validata is de VOG-aanvraag voor jouw medewerkers snel geregeld. Wij zorgen ervoor dat alles klaarstaat in hun beveiligde online account en geven heldere instructies voor de vervolgstappen. Aan de hand hiervan loodsen wij de kandidaat met gemak door de aanvraagprocedure bij Justis. Dit kan zowel via de dichtstbijzijnde gemeente als digitaal via DigiD.

VOG digitaal aanvragen via Validata

Een VOG digitaal aanvragen is zo geregeld via Validata, slechts in 4 stappen. Het wordt dan ook vaak gekozen als onderdeel van onze screeningsprofielen.

 1. Er wordt een screening gestart door de werkgever
  Op het moment dat er een screening voor een kandidaat wordt aangevraagd met daarin een VOG-check vraagt Validata of hij al in het bezit is van een VOG en indien van toepassing voor welke functie deze VOG van kracht is. Voor Justis, de overheidsorganisatie die de VOG verstrekt, is het belangrijk om te weten voor welke functie iemand wordt gescreend en voor welk bedrijf. Zo kunnen zij gerichter kijken of ze wel of geen VOG zullen verstrekken.
 1. Validata zet een aanvraag klaar voor de kandidaat bij Justis
  Wanneer de kandidaat nog niet beschikt over een VOG, zet Validata een VOG aanvraag klaar in het portaal van Justis. Op het moment dat deze aanvraag klaar staat, ontvang je vanuit ons nog een mail met instructies over de vervolgstappen. Wij vullen het e-mailadres, de functietitel en het bedrijf alvast voor de kandidaat in.
 1. De kandidaat voltooit de VOG aanvraag
  Vervolgens krijgt hij een mail vanuit Justis met daarin de link om gemakkelijk de aanvraag te voltooien en af te rekenen. De kosten voor de VOG dient hij of zij in eerste instantie zelf te betalen. Nadien kan de kandidaat contact opnemen met de opdrachtgever wat betreft eventuele declaratie.
 1. Wanneer de VOG bezorgd per post, upload de kandidaat een foto
  Na gemiddeld twee weken wordt jouw VOG per post thuisbezorgd. Het ontvangen van de VOG kan één tot vier weken duren, soms krijg je het heel snel maar het kan ook iets langer duren voordat het op de deurmat belandt. Vervolgens maak je een scan of foto die kan worden geüpload in jouw online account bij Validata. Dit kan ook direct vanuit Validata’s applicatie, waardoor het aantal stappen tot een minimum wordt beperkt en de foto van het document direct in jouw online account verschijnt zodat wij deze kunnen keuren op een aantal kenmerken.. Zo simpel is het. Zodra de screening compleet is afgerond, ontvang je hierover bericht.
This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: