Spring naar content

Maasstad Ziekenhuis verifieert bevoegd- en bekwaamheid van personeel

Samen met Validata zorgt het Maasstad Ziekenhuis voor bevoegd en bekwaam personeel

Het Maasstad Ziekenhuis maakt sinds 2013 gebruik van Validata’s screeningssoftware. Het Maasstad Ziekenhuis was destijds op zoek naar een oplossing om de bevoegdheid en bekwaamheid van het personeel bij de bron te verifiëren. Zij wilden de kwaliteit van hun zorg borgen, nog voordat dit verplicht werd vanuit de Wkkgz. Daarnaast wilden zij een JCI-accreditatie bemachtigen. Ook voor dit kwaliteitskeurmerk is bevoegd en bekwaam personeel een essentieel onderdeel.

Quote: “Validata biedt eenduidigheid over het proces en heeft een concrete bijdrage geleverd aan het behalen van onze JCI-accreditatie. Enerzijds door het aantoonbaar en inzichtelijk maken van de uitgevoerde, anderzijds vanwege de snelheid waarmee al ons personeel is gescreend.”

 

De uitdagingen bij het waarborgen van de kwaliteitseisen

Zowel de eigen wens om de kwaliteitseisen aan personeel te waarborgen, als de wens om en JCI-accreditatie te bemachtigen, bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Ten eerste een tijdsdruk. Vanaf de eerste audit door JCI heeft een ziekenhuis 3 jaar de tijd om al het personeel te screenen. Ten tweede de capaciteit om al dit personeel te screenen. Zowel nieuw als bestaand personeel dient gescreend te worden op eenzelfde wijze met in achtneming van privacy wet- en regelgeving. Bij een gemiddeld ziekenhuis zijn hier al snel een aantal FTE’s mee bezig. Ten derde de verificatie van gegevens bij primaire bronnen. Validata zorgt voor continue kwaliteit door samen te werken met vertrouwde partners.

Deze ontwikkelingen en bijbehorende uitdagingen, hebben geleid tot de bewuste keuze om het screeningsproces te outsourcen. Hiermee heeft Validata een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de JCI-accreditatie en het borgen va het screeningsproces van het Maasstad Ziekenhuis.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: