Spring naar content

Communicatie cruciaal voor succesvolle in-employment screening

Hoe zet je communicatie op de juiste manier in?

In-employment screening kan de nodige weerstand opwekken; bij bestaande medewerkers, leidinggevenden, de directie of ondernemingsraad (OR). Om iedereen toch aan boord te krijgen is heldere communicatie cruciaal. Alleen door alle betrokken partijen tijdig en op de juiste manier te informeren heeft in-employment screening kans van slagen. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat?

Communicatie cruciaal voor succesvolle in-employment screening

Draagvlak creëren op het hoogste niveau

Om in-employment screening tot een succes te maken moet je op het hoogste niveau beginnen. Met een solide screeningsbeleid als uitgangspunt kan je leidinggevenden, de directie en OR overtuigen van het nut van in-employment screening. Het beleid beschrijft niet alleen waarom screenen bijdraagt aan een succesvolle organisatie, maar ook op welke manier dat gebeurt. Zo staat erin beschreven welke partijen binnen jouw organisatie verantwoordelijk zijn voor welk screeningselement. Door deze informatie op een heldere manier te communiceren groeit het begrip voor in-employment screening. Dat is extra van belang wanneer jouw organisatie uit meer dan 50 medewerkers bestaat; dan heb je akkoord nodig van de OR om te mogen starten met in-employment screening.

Heldere communicatie voor een efficiënt proces

Zodra de directie en OR overstag zijn, kan je je richten op de te screenen medewerkers. Zorg dat je hen tijdig informeert over hun in-employment screening. Om eventuele weerstand te verminderen kan je aangeven dat deze screening niet gelijk staat aan een gebrek aan vertrouwen. In-employment screening moet vooral bijdragen aan het behoud van kwaliteit en integriteit. Ook moeten medewerkers van tevoren worden ingelicht over wat er tijdens het screeningsproces van hen wordt verwacht. Hetzelfde geldt voor de partijen die intern bij de screening zijn betrokken. Geef op tijd aan welke stappen zij wanneer moeten nemen. Door goede informatievoorziening en begeleiding van alle betrokken partijen, vergroot je de kans op succesvolle in-employment screening.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: