Spring naar content

Snel en efficiënt zorgpersoneel screenen bij Amsterdam UMC

‘Efficiënt screeningsproces om (potentiële) medewerkers zo snel mogelijk in te zetten’

In juni 2018 is het Academisch Medisch Centrum (AMC) bestuurlijk gefuseerd met VUmc tot Amsterdam UMC. Hierna zijn beide locaties gaan samenwerken om hun (screenings)beleid en processen op elkaar af te stemmen en te harmoniseren. Op dit moment wordt de afdeling HR van beide locaties samengevoegd tot een gezamenlijke Dienst HR Amsterdam UMC. Voor Sandra Visee, Manager HR Services, en Mirella Zonneveld, Stafadviseur HR Services, een complexe puzzel.

 

Van twee JCI-accreditaties naar één accreditatie

‘Locatie AMC werkt al jaren samen met Validata, hetzelfde geldt voor locatie VUmc,’ vertelt Mirella. ‘In eerste instantie sloten de standaardprofielen van Validata goed aan bij onze screeningsvraagstukken. Maar door nieuwe inzichten met het oog op ons screeningsbeleid en de uitspraak dat het BIG-register – dat aangeeft of iemand bevoegd is om in een bepaalde functie te werken – ook als primaire bron van verificatie geldt, hebben we de profielen herzien en enkele punten aangepast.’ ‘Ondertussen hebben wij met succes een tweede JCI-her accreditatie doorlopen,’ vult Sandra aan.

Screeningsbeleid van beide locaties opnieuw onder de loep

‘Nu locatie AMC en locatie VUmc als Amsterdam UMC verder gaan, willen we ook het screeningsbeleid harmoniseren. Dit betekent dat we kritisch kijken naar welke functies we screenen, hoe we ze screenen en waarom. Momenteel verschilt het screeningsbeleid van beide locaties van elkaar en kan het moment dat (potentiële) medewerkers worden gescreend van elkaar afwijken. We brengen nu gezamenlijk de verschillen in kaart om uiteindelijk tot één screeningsbeleid te komen, met dezelfde profielen.’

Validata doet slimme suggesties door ervaring in de zorgsector

‘Onze screenings worden digitaal ondersteund door de software van Validata,’ vertelt Mirella. ‘Zodra een employment screening is aangevraagd, neemt Validata het hele proces van ons over. We worden compleet ontzorgd. Ook het sturen van reminders naar kandidaten of referenten wordt door hen gedaan. Pas wanneer we een screeningsrapport hebben ontvangen en de resultaten kunnen beoordelen, zijn wij weer aan zet.’

‘De zorgsector is continu in beweging en daar moeten wij als Amsterdam UMC op inspelen,’ zegt Sandra. ‘Het aanbrengen van eventuele wijzigingen in onze screeningsprofielen verloopt soepel. Validata komt met slimme suggesties door hun ervaring met screenen in de zorgsector. Zo kunnen er snel screeningselementen worden toegevoegd of verwijderd, mochten deze niet langer nodig zijn. Alles staat in het teken van een efficiënt proces om (potentiële) medewerkers zo snel mogelijk te kunnen inzetten.’

Passende ondersteuning en oplossingen door Customer Success Manager

‘Het is fijn dat Validata ervaring heeft in de zorgsector; er wordt echt met ons meegedacht. Op basis van eerdere succesvolle samenwerkingen bij andere zorginstellingen, krijgen we gericht advies. We hebben één aanspreekpunt binnen Validata. Loetje de Koning, Customer Success Manager, heeft zich echt verdiept in onze organisatie en kan daarom passende ondersteuning en oplossingen bieden. Het implementeren van de rapportagetool is daar een goed voorbeeld van. Deze tool geeft ons meer inzicht in het aantal en soort screenings in een bepaalde periode en de wijze waarop we screenen. Wij ervaren onze samenwerking met Validata als zeer prettig.’

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: