Vergewissen in de zorg - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Vergewissen in de zorg

Een arts zonder diploma aan het werk. Het is bijna ondenkbaar sinds de invoering van de vergewisplicht. Toch berichtte de NOS onlangs nog over een vrouw die drie jaar lang als arts gehandicapten behandelde, zonder daarvoor de juiste papieren te hebben. De papieren die de vrouw bij haar sollicitatie had aangeleverd, bleken vervalst. Uit dit incident blijkt dat de vergewisplicht nog niet overal een structurele vorm heeft gekregen. Daarnaast toont dit incident het belang van de vergewisplicht aan. Hoe geeft u vorm aan uw vergewisplicht? 

Vergewissen en de vergewisplicht

Opzettelijk disfunctioneren is lastig uit te bannen, maar door u te vergewissen kunt u incidenten voorkomen. Het is niet voor niets dat de vergewisplicht een prominente plek heeft gekregen in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Hoe kunt u vergewissen?

De manier waarop u het vergewissen vormgeeft, mag u zelf bepalen. Wel is het (voor bijna alle zorgfuncties) verplicht om:

  • onderzoek te doen naar iemands arbeidsverleden, door bijvoorbeeld het opvragen van referenties bij een vorige werkgever;
  • een recent VOG opvragen. Hiermee achterhaalt u of de kandidaat gedrag heeft vertoond dat een negatieve invloed heeft op het uitoefenen van een zorgfunctie.
  • iemands BIG- en RGS-registratie te checken. Zo ontdekt u of en welke functiespecifieke sancties iemand opgelegd heeft gekregen en of iemand überhaupt over een registratie beschikt.

Vergewissen door personeelsscreening

Het controleren van bovenstaande maatregelen moet een vanzelfsprekendheid zijn. Een pre- en in-employment screening zijn manieren om uzelf te vergewissen.

Meer weten over uw vergewisplicht en hoe het screenen van personeel een oplossing biedt? Download onze whitepaper of neem contact met ons op via info@validatagroup.com.

Vorige post

Volgende post