Menu

Onze Sectoren

Mensen bepalen het succes van iedere organisatie ongeacht de sector. Daarom biedt Validata screeningsoplossingen die geschikt zijn voor werkgevers en intermediairs in alle sectoren.

Employment screening in iedere sector

Bij Validata geloven we dat mensen het succes van de organisatie bepalen ongeacht de sector of dienstverlening. Of je nu actief bent binnen de overheid, het bedrijfsleven, een NGO of in de wetenschap, alle medewerkers en opdrachtgevers hebben recht op een veilige en betrouwbare omgeving. Daarom biedt Validata employment screening aan voor werkgevers en intermediairs in alle sectoren. Onze sector- en privacykennis in combinatie met onze innovatieve software, zorgt ervoor dat we passende screeningsoplossingen kunnen bieden voor iedere kleine en grote organisatie in binnen- en buitenland.

Op elk gebied helderheid

Hoe werkt het screeningsproces?

Stap 1: Inloggen
Je logt in met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 2: Keuze screeningsprofiel
Je kiest het juiste screeningsprofiel uit voor de kandidaat
Stap 3: Invullen persoonsgegevens
Naam
E-mail
Mobiel nummer
Stap 4: Doorlopen screening
Kandidaat ontvangt e-mail met inloggevens en doorloopt zijn/haar screening
Stap 5: Start screening
Validata voert de screening uit
Stap 6: De screening is afgerond
Het rapport is klaar om te downloaden

Onze klanten aan het woord

APG

Werken met Validata bevalt ons erg goed. Ze nemen op een deskundige, snelle manier veel werk uit handen.

Det Olde Hampsink Manager HR Servicedesk
Bergman Clinics

Veel werk wordt uit handen genomen door het geautomatiseerde proces van Validata. Met name het verifiëren van werkervaring, de aanvraag van de VOG en de verificatie van de diploma’s bij DUO scheelt via Validata veel werk. Daarnaast word je goed op de hoogte gehouden van de voortgang van iedere screening, zowel in het systeem zelf als per mail. Kortom, Validata is een heel handige tool.

Giovanna van Hasselt Medewerker HR
GGN

Validata biedt een snelle manier om potentiële medewerkers te screenen, waarmee het laatste deel van het wervingsproces uit handen wordt genomen. Vragen over ingediende screenings worden altijd direct en adequaat beantwoord. Wij kunnen Validata zeker aanbevelen!

Ilse Klaver Coördinator PSA
Ordina

Niet alleen kunnen we altijd rekenen op onze contactpersonen bij Validata, maar het softwaresysteem dat zij gebruikt om de employmentscreenings uit te voeren is ook goed bereikbaar.

Angelien Frehé Contract Support Office
Holland Casino

Validata objectiveert het screenen en ontzorgt de vragende partij. Ik zou Validata aanbevelen vanwege het feit dat ze flexibel zijn en maatwerk kunnen leveren.

Directeur Security en Responsible Gaming
apg logo
Bergman Clinics logo
ggn logo
Ordina
Holland Casino logo

Meest gestelde vragen

1. Waarom moet onze organisatie een screeningsbeleid hebben wanneer wij willen screenen via Validata?

Screenen via Validata betekent dat je moet voldoen aan alle privacywetgeving (AVG). Onderdeel daarvan is dat jullie als organisatie hebt nagedacht over de onderdelen van de screening voor de verschillende groepen van medewerkers en de mate van inbreuk op de privacy van de kandidaten en medewerkers. Naast deze eisen van proportionaliteit en subsidiariteit is er een informatieplicht. Om hier goed aan te kunnen voldoen is een screeningsbeleid een belangrijk houvast.

2. Wij toetsen zelf het diploma en de werkervaring van onze kandidaten. Waarom zou ik dit uitbesteden aan Validata?

Validata heeft het hele screeningsproces geautomatiseerd en biedt dit aan via een online omgeving. Verificatie wordt door Validata gedaan bij de bron en is in daarom betrouwbaarder en sneller dan wanneer een werkgever zelf het proces beheert. Voordeel van uitbesteden is bovendien dat je het niet meer zelf hoeft te doen en bij Validata weet je zeker dat het hele proces optimaal geborgd is, ook voor de kandidaat.

3. Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een screening via Validata?

De gemiddelde doorlooptijd van een screening bij Validata is ca. 4 werkdagen. Onderdelen die soms langer de tijd nodig hebben zijn het opleveren van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de verificatie van buitenlandse diploma’s.

4. Onze nieuwe medewerkers moeten ook een Geheimhoudingsverklaring lezen en ondertekenen. Kan Validata dit opnemen in hun screening?

Het online systeem van Validata biedt verschillende mogelijkheden om klant specifieke documenten een plek te geven binnen de screening. Dat kan variëren van een upload waardoor het getekende document deel uitmaakt van het hele dossier, of het document kan volledig gedigitaliseerd worden aangeboden en ondertekend worden opgeslagen.

5. Hoe lang bewaart Validata de data van de kandidaat? En kunnen onze HR mensen ook bij deze data?

Validata bevindt zich tot eind 2021 in een overgangsfase naar een vernieuwde dienstverlening via een nieuwe online applicatie. Hierdoor vindt er een ook een aanscherping van de privacy en security maatregelen plaats en wordt de bewaartermijn van privacy gevoelige data aangepast. Op het moment dat jij als opdrachtgever nog niet bent overgaan naar de nieuwe dienstverlening, val je onder de ‘oude’ regeling waarbij Validata bijna alle gegevens 5 jaar bewaart. Op het moment dat jij als opdrachtgever bent overgegaan op de nieuwe dienstverlening of in 2021 bent gestart met screenen bij Validata, dan val je onder de ‘nieuwe’ regeling en worden bijna alle gegevens 90 dagen bewaard, waarna het nog steeds mogelijk is om in een nieuwe separate omgeving alle data en rapporten bij Validata te blijven bewaren. In beide regelingen heb jij als opdrachtgever toegang tot de afgeronde screeningsrapporten en gegevens.

6. Hebben we toestemming van de kandidaat nodig om te screenen?

Volgens de AVG is de toestemming van de kandidaat niet de juiste juridische grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens omdat er in deze situatie geen sprake kan zijn van vrije wil. De juiste grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens bij pre employment screening is het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag derhalve screening, maar is ook aan regels gebonden. Zo moet de inhoud van de screening ‘proportioneel’ zijn en heeft de opdrachtgever een informatieplicht. Er mag dus niet zomaar gescreend worden zonder dat de kandidaat hiervan op de hoogte is.

7. Wij werken zelf met een recruitment systeem waar diverse persoonsgegevens van onze kandidaten in zijn opgeslagen. Is het mogelijk om dit systeem te integreren met de oplossing van Validata?

Ja, dit is mogelijk. Validata heeft al een integratie met enkele recruitment / onboarding systemen en als dat nog niet het geval is met jullie systeem, dan kan er via API een integratie worden aangebracht.

8. Maakt Validata gebruik van externe partijen om de screening uit te voeren? En zo ja, welke partijen zijn dit?

Validata maakt gebruik van verschillende externe partners voor het uitvoeren van de checks. Zo is Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een vaste partner voor de verificatie van diploma’s en worden partners als Focum en EDR gebruikt voor de verificatie van financiële gegevens indien dat onderdeel uitmaakt van de screening. Met de vaste partners heeft Validata afspraken gemaakt omtrent de verwerking van de gegevens en de security eisen.

9. Beschikt Validata over bepaalde certificeringen?

Validata beschikt over zowel de ISO 27001 gericht op beveiliging en de ISO 9001 gericht op de continu verbetering van processen. Daarnaast heeft Validata een POB vergunning afgegeven door het Ministerie van Justitie.

10. Kan ik ook in het buitenland screenen met Validata?

Validata werkt voor meerdere multinationals en screent kandidaten en medewerkers afkomstig uit de hele wereld. Tevens ondersteunt Validata haar klanten via het online platform en met de dienstverlening in verschillende landen, met name in Europa.