Menu

Wkkgz zorg

De Wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel om iedereen in Nederland goede zorg te geven, maar waar moet je als organisatie nu precies rekening mee houden? En hoe kun je hier het beste aan voldoen? Op deze pagina gaan we hier verder op in.

Wat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt, daarom is in 2016 de Wkkgz. De wet beschermd cliënten en waarborgt het vertrouwen in kwalitatieve zorg en een scherpe en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Wat regelt de Wkkgz wet?

  • Een betere en snelle aanpak van klachten: Uit de praktijk blijkt dat een gesprek tussen cliënt en zorgverlener onderling het beste werkt. Daarom kan men sinds 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek opstarten. Lost een dergelijk gesprek het probleem niet op? Dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen. Tevens biedt de wet hier een laagdrempelig alternatief voor: de onafhankelijke geschilleninstantie. Deze doet een uitspraak die beide partijen moeten naleven.
  • Medewerkers kunnen voorvallen veilig melden: Medewerkers moeten incidenten in de zorg in geborgenheid kunnen melden. Het doel hiervan is dat collega’s het voorval met elkaar bespreken, ervan leren en op deze manier samen de zorg verbeteren.
  • Sterkere positie van de cliënt: De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en in het cliëntendossier opnemen.
  • Uitgebreide meldplicht voor zorgaanbieders: Voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Whitepaper screenen in de zorg

De zorgsector speelt een cruciale rol in onze samenleving. In deze whitepaper leggen we uit waar je rekening mee moet houden wanneer je personeel in de zorgsector gaat screenen:

• Employment screening in de zorg
• Actuele wetgeving
• Accreditaties en keurmerken

Download de whitepaper

Overzicht verplichtingen door de Wkkgz

De Wkkgz schrijft verschillende verplichtingen voor om zorg te verbeteren. Employment screening kan helpen om te voldoen aan een paar van deze artikelen. Deze worden hieronder uitgelicht:

  • Vergewisplicht: Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Wkkgz als het aankomt op integriteit en kwaliteit in de zorg. De vergewisplicht houdt in dat een zorginstelling bij het aannemen van nieuwe zorgverleners moet checken hoe deze personen in het verleden hebben gefunctioneerd.
  • Verplicht aanvragen van een VOG: Voor bepaalde beroepen binnen de zorg is het sinds de invoering van de Wkkgz verplicht om een VOG (met profiel 45) aan te vragen.

Benieuwd welke verplichtingen er nog meer van toepassing zijn? Bekijk het volledige overzicht.

Toezicht op naleving van de Wkkgz

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een Nederlandse overheidsinstantie en houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz. Zorgaanbieders zijn namelijk verplicht om een aantal situaties zo snel mogelijk te melden bij de IGJ op grond van de Wkkgz.

Dit betreft:

  • calamiteiten in de zorg;
  • geweld in de zorgrelatie;
  • ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.