Menu

Zorgplicht voor financiële
instellingen

De zorgplicht voor financiële dienstverleners is vastgelegd in de Wft. Dit is nodig om consumenten beter te kunnen beschermen tegen de risico's die kunnen ontstaan wanneer er niet wordt gehandeld vanuit hun belangen.

Wat wordt er verstaan onder de zorgplicht?

De Zorgplicht (artikel 4:24a Wft) verplicht financiële dienstverleners om de belangen van hun klanten in acht te nemen en hiernaar te handelen. Het is dus belangrijk dat medewerkers voldoende informatie vergaren over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring (voor zover dit relevant is) om op zorgvuldige wijze te adviseren of beheren. De essentie is dat de dienstverlening moet aansluiten bij de situatie van de klant.

Waarom is er een zorgplicht?

De zorgplicht stelt de consument (meer) centraal en zorgt ervoor dat hij beter beschermd wordt bij het aanschaffen van financiële producten en diensten. Financiële beslissingen kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de situatie van een persoon. Wanneer financiële dienstverleners onzorgvuldig handelen, denk aan een onjuiste risicobeoordeling, kan dit resulteren in (financiële) schade voor de consument. Een bank moet bijvoorbeeld nagaan of een klant aan zijn verplichtingen kan voldoen voordat er een lening verstrekt wordt.

Twee wetten omtrent de zorgplicht

De zorgplicht is opgenomen in twee verschillende wetten. De verschillende wetten regelen de rechtsverhouding tussen de verschillende partijen:

 • De Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wft is een publiekrechtelijke wet waarin de verhouding tussen de financieel dienstverlener en de overheid wordt geregeld. De overheid stelt bijvoorbeeld opleidingseisen, eisen aan het advies en aan de zorgplicht.

 • Het burgerlijk wetboek

In het burgerlijk wetboek wordt de verhouding tussen de consument en organisaties geregeld. Daarmee dus ook de verhouding tussen de financieel dienstverlener en zijn of haar klant.

Maatregelen van het AFM om zorgplicht te vervullen

Wanneer een financieel dienstverlener het belang van een klant schendt en daarmee zijn zorgplicht niet nakomt, kan deze een van de sancties van de AFM opgelegd krijgen. De AFM kan zware en minder zware maatregelen nemen. Voordat zij overgaan tot een maatregel, doen ze altijd grondig onderzoek om te bepalen welke maatregel passend is.

Zulke gedragingen zijn namelijk schadelijk voor de integriteit van de markt en het vertrouwen in de financiële dienstverlening. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder is het AFM aangewezen om bij te dragen aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland. Het schenden van het belang van een klant kan de volgende maatregelen hebben:

 • Normoverdragend gesprek/brief
 • Waarschuwingsbrief
 • Openbare waarschuwing
 • Aanwijzing
 • Last onder dwangsom
 • Boete
 • Aanwijzing stille curator
 • Vergunningintrekking
 • Toezegging

Belang van employment screening voor de zorgplicht

Werknemers in de financiële instelling hebben een grote invloed op de uitvoering van de zorgplicht. Het is daarom belangrijk dat je zeker bent van de integriteit van jouw personeel. Eén van de manieren waarop organisaties invulling geven aan de wettelijke verplichting is door hun medewerkers te screenen.

Veilige wervingsbeslissingen door screening met Validata

Voldoen aan de zorgplicht met Validata

 • Validata ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt Validata jou het werk uit handen.
 • Breed netwerk aan vertrouwde partners: Validata heeft een breed netwerk aan partners waardoor wij snel de juiste informatie kunnen verifiëren bij de bron.
 • Is specialist in personeel screenen: Validata is sinds 2009 specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces met een optimale candidate experience.
 • Gespecialiseerd in het screenen van personeel in de financiële sector: Validata biedt al sinds haar oprichting screeningsoplossingen aan de financiële sector en bedient derhalve een groot aantal financiële instellingen. Naast onze sectorkennis en jarenlange ervaring, zijn wij ons tevens bewust van de actuele wet- en regelgeving waar financiële instellingen aan behoren te voldoen.