Spring naar content

Van startup naar succesvolle screeningsorganisatie

Hoe groeit een startup tot een scale up? In dit artikel vertelt CFO en mede oprichter, Job van der Weijden hoe Validata dit heeft waargemaakt.

Het laten groeien van een onderneming, betekent dat je ook tijdens onzekere tijden blijft ondernemen. Zo is de start van elke onderneming een risico, ook voor Validata. Meer dan tien jaar later kan Job van der Weijden, CFO, zeggen dat het nemen van risico’s tot een groot succes heeft geleid, maar we zijn er nog niet.

Maar hoe wordt duurzame groei door Validata gerealiseerd? In dit artikel bespreekt Job de verschillende onderwerpen die aan dit succes ten grondslag liggen en deelt hij inzichten die jouw startup wellicht vooruit kunnen helpen.

Job aan het werk

Stabiele groei faciliteren

Voor het starten van een organisatie, dient er vanzelfsprekend voldoende vraag te zijn naar hetgeen dat je aanbiedt. Twee belangrijke vragen die je je als ondernemer constant dient af te vragen zijn: is er een behoefte in de markt naar jouw product zal er een constante vraag blijven én zijn er ontwikkelingen of trends waar jij op kunt inspelen? Zie je bijvoorbeeld een trend overwaaien vanuit het buitenland of kan je technologische ontwikkelingen identificeren die mogelijk resulteren in een toename van de vraag naar jouw product of dienst.

Bij een toename van de vraag, komt ook een groei van de eigen organisatie kijken. Aanvankelijk om de markt bij te benen, maar tevens om stabiliteit te voorzien. Voor Validata betekent stabiliteit, het verstrekken van een schaalbare oplossing. Of te wel een schaalbare applicatie, waarbij we belangen voor onze klanten en het bestaansrecht van de organisatie niet uit het oog verliezen. Zo zorgen wij constant dat de privacy en veiligheid van de gegevens van beide klant en kandidaat worden gewaarborgd.

Zorg dat je de juiste mensen aanneemt en behoudt

Naarmate je als organisatie groter wordt, is het des te belangrijker dat je de juiste kandidaten aanneemt en goed personeel behoudt. Naarmate de tijd, ontstaan er vaak nieuwe functies die bij de start van jouw onderneming minder essentieel waren. Denk aan een Project Manager die grote projecten efficiënt kan opzetten en begeleiden. Dus, niet alleen de mensen die nodig zijn om je core business te reguleren, maar ook de mensen die zorgen dat de organisatie duurzaam kan blijven groeien.

Naast het feit dat je de juiste mensen in dienst wenst te hebben, stellen wij onszelf regelmatig de vraag: hoe kunnen onze medewerkers hun werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren? Om dit inzichtelijk te maken, monitoren wij de tevredenheid van onze medewerkers op verschillende onderdelen. Zodoende leren wij van hen en begrijpen wij beter welke onderdelen extra aandacht nodig hebben.

Vind een balans met stakeholders

Om als startup te beginnen en ijverige ambities te verwezenlijken, heb je voldoende financiële middelen nodig. Het vinden van investeerders is daarom noodzakelijk vanuit een financieel oogpunt, maar kan helpen met het openen van deuren en het vergaren van extra kennis en kunde. Echter, kan het betrekken van investeerders er ook voor zorgen dat er te veel uiteenlopende meningen en verwachtingen bij elkaar komen. Je bereikt dan een punt waarbij besluitvorming complex kan worden en de partijen elkaar moeten overtuigen van hun visie. Het is belangrijk om een balans te vinden en te beseffen wanneer het tijd is om de controle terug te nemen.

Validata (toen cv-ok) is gestart met eigen geld en een bankfinanciering, dat was helaas niet genoeg. Door middel van crowdfunding hebben wij toch de volgende stap kunnen maken. Een kick start en een hele prettige manier om de eerste jaren aan de onderneming te bouwen. Nu zijn we klaar om internationale stappen te zetten en omwille van deze lange termijn strategie, vroegen wij onszelf de vraag of onze aandeelhouders nog bij deze visie passen. We beseften ons dat we op het punt zijn gekomen om de regie weer volledig in eigen handen te nemen. Daarom hebben wij als directie in oktober 2021 haar externe aandeelhouders uitgekocht.

Hierdoor zijn we in staat om onze eigen koers te varen. Dat neemt niet weg dat we onze denkwijze nog altijd op de proef willen stellen. Daarom kiezen we er bewust voor om een Raad van Advies te vormen, waarin andere ondernemers ons uitdagen en toezicht houden dat we met de juiste dingen bezig blijven. Daarnaast blijft Validata werken aan een optimale financiële structuur met externe stakeholders, zoals banken.

Maak van je huidige klanten, loyale klanten

Het bewijs van het succes van Validata zit hem in de klanten, de kwaliteit en de loyaliteit. Een belangrijk deel van de omzet groei komt vanuit onze bestaande klanten. Zij zijn al klant geworden, maar dit wil je natuurlijk koste wat het kost zo houden. Koester deze klantrelaties daarom en zorg dat je hen niet vergeet.

Heruitvinden van jouw positionering en relevant blijven in jouw markt

Toen Validata begon hadden wij onszelf gepositioneerd als een HR-tool. Mede dankzij toenemende wet- en regelgeving, die ervoor zorgt dat employment screening steeds gebruikelijk wordt en voor sommige sectoren zelfs een vereiste, gaan we nu steeds meer richting een compliance tool die belegd is bij HR. Het is belangrijk dat je rekening blijft houden met (technologische) trends en de wensen en behoeften uit de markt. Door niet stil te staan, blijf je relevant voor jouw doelgroep.

Daarnaast is het – los van het optimaliseren van jouw dienst of product – verstandig om kritisch te kijken naar de inkoop van operationele processen. Het loont om jezelf af te vragen waar je het meeste verschil kunt maken. Voor Validata is het doel om onze processen zo efficiënt mogelijk in te richten zodat we niet alleen onze brutomarge minimaal gelijk houden, maar ook de snelheid en gebruiksvriendelijkheid van onze diensten vergroten.

Vestig een stabiele basis om op voort te bouwen

Circa 20% van onze screenings zijn voor internationale kandidaten die worden gescreend voor één van onze klanten met hun hoofdkantoor gevestigd in Nederland of Zweden. Ondertussen hebben wij ons ontwikkeld tot marktleider op het gebied van employment screening in Nederland en dit geeft een gevoel van stabiliteit. Daarom durven we nu stappen te zetten over de grens en opende we in mei 2021 een vestiging in Stockholm, Zweden. We beginnen hier weer hetzelfde zoals we ooit in Nederland zijn begonnen, alleen nu speelt ons product beter in op de wensen en behoeften van de markt en hebben we voldoende ervaring en Nederlandse klanten die tevens een vestiging in Scandinavië hebben.

Niet alleen Scandinavië is interessant. De komende vijf jaar willen we onze dienstverlening in tenminste vijf Europese landen gaan aanbieden. Dit kunnen we alleen doen als de focus en kwaliteit die we immer op de Nederlandse markt hebben gehad, zo sterk blijft.

De stabiele basis in het land van origine, biedt comfort en ruimte om nieuwe stappen te zetten. Een nieuwe markt betreden voelt misschien onbekend en eng, maar je hebt dit dan al eens eerder succesvol volbracht.

Recap van tips

Los van een aantal basisvoorwaarden als een gezonde financiële huishouding, strakke HR-processen, de juiste werkomgeving en een goed en relevant product, bijgaand een paar tips:

  • Stabiele groei faciliteren: schaalbaarheid is key om toenemende vraag bij te houden en een toekomstbestendige oplossing te voorzien.
  • Zorg dat je de juiste mensen aanneemt en behoudt: om duurzaam te blijven groeien, heb je medewerkers nodig die bereid zijn samen met jou aan het succes van de organisatie te werken. Andersom kan je als werkgever ook leren van jouw personeel en wat zij nodig hebben om efficiënt te werk te gaan.
  • Vind een balans met stakeholders: het is goed om als organisatie te blijven ontwikkelen. Daarom is het verstandig om een Raad van Advies samen te stellen waar je ideeën mee kunt uitwisselen.
  • Maak van huidige klanten, loyale klanten: het is makkelijk om te focussen op het werven van nieuwe klanten, maar vergeet klantbinding niet. Jouw huidige klanten fan maken van jouw product of dienst is evenzeer, als dan niet meer, waardevol.
  • Heruitvinden van jouw positionering en relevant blijven in jouw markt: houd de markt continu in de gaten en bekijk regelmatig of jouw positionering nog relevant is en voldoende inspeelt op behoeften.
  • Vestig een stabiele basis om op voort te bouwen: zorg dat je een solide basis hebt gevestigd voordat je internationaal gaat uitbreiden. Zodoende heb je altijd een stabiel fundament om verder op te bouwen.

Los van bovenstaande tips is het wellicht het aller belangrijkste om te weten wie je bent en waarom je het doet: definieer samen de kernwaarden waar je als bedrijf voor staat, geloof er in en handel ernaar.

Let op, de suggesties in dit artikel staan niet garant voor het succes van jouw organisatie, maar laten zien hoe Validata is gegroeid over de jaren.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: