Spring naar content

Snel en secuur screenen in de zorgsector

Employment screening wordt in de zorg sector steeds vaker toegepast

Het screenen van (potentiële) medewerkers wordt steeds gebruikelijker. Ook in de zorg sector wordt employment screening steeds vaker toegepast. En dat is logisch. Niets is kostbaarder dan onze eigen gezondheid. Dan moet de zorg die daarop gericht is van goede kwaliteit zijn. Om dat continu te kunnen garanderen starten veel zorginstellingen met employment screening. Hoe zorg je voor een voor een snel en efficiënt screeningsproces?

 

Screenen in de zorg sector

Employment screenen met een overvolle agenda

In steeds meer zorginstellingen groeit het bewustzijn dat screenen bijdraagt aan goede zorgkwaliteit en meer integriteit. Toch blijkt het lastig om hier de juiste vorm voor te vinden. Iedereen weet dat de zorgsector een hoge werkdruk kent tegenover beperkte (financiële) middelen. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee.

HR-managers richten zich (vooral) op het vinden en behouden van de juiste zorgmedewerkers en zorgverleners. Wanneer een passende kandidaat zich aandient, is het van belang dat deze zo snel mogelijk zijn functie kan vervullen. Een uitgebreide screening vraagt flink wat tijd en aandacht van zowel de kandidaat als van de zorgmedewerkers en afdelingen die het screeningsproces begeleiden. Het is dus voor alle partijen van belang dat het screeningsproces snel en efficiënt wordt doorlopen. Maar hoe zorg je daarvoor?

Een solide screeningsbeleid biedt uitkomst

Door een passend screeningsbeleid te creëren bijvoorbeeld. Hierin staat het doel van de employment screening omschreven en de manier waarop dit kan worden bereikt. Het geeft duidelijk aan wie er verantwoordelijk is voor welk screeningselement, welke functie/rol op welke wijze gescreend dient te worden en welke middelen daarbij worden gebruikt. Een screeningsbeleid is een helder document waar zowel jouw zorginstelling en kandidaat op kunnen terugvallen. De objectieve informatie zorgt voor duidelijkheid. Bovendien helpt een solide screeningsbeleid om te voldoen aan actuele (privacy) wet- en regelgeving.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: