Spring naar content

Diploma check om diploma’s te controleren

Het belang van een diploma check

Het is vanzelfsprekend dat je niet hoort te liegen over een behaald diploma en/of educatie. Toch komt het in de praktijk voor dat personen zich kunnen voordoen als iemand die ze niet zijn. Zo verscheen er een artikel van het AD over een aangesteld universitair hoofddocent, welke geen diploma’s op zak bleek te hebben. Wetenschappelijke kwalificaties had de man ook niet en naderhand bleek hij zelfs niet over een havo- of vwo-diploma te beschikken.

Wanneer een werknemer achteraf niet over de vereisten van een vacature beschikt, zoals een behaald diploma, kan dit veel consequenties hebben. Het is belangrijk dat een organisatie risico’s op financiële en imagoschade beperkt door het controleren van diploma’s.

 

Diploma check om diploma’s te controleren
Dienst Uitvoering Onderwijs

Diploma controleren in het diploma register

Door de diploma’s van een potentiële werknemer te controleren voordat de kandidaat in dienst treedt, is een werkgever zeker van de integriteit van de kandidaat en dat hij/zij over de juiste kennis beschikt.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert en controleert sinds eind 2012 diploma’s in een centraal diplomaregister. In dit diplomaregister staan gegevens over diploma’s, certificaten en getuigschriften van alle onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Soms gaat het om een eenvoudig A4 document met tekst en een paraaf, maar vaak zijn er ook echtheidskenmerken te vinden om de authenticiteit te garanderen. Bijvoorbeeld een watermerk, een patroon, legalisatiestempels, hologrammen of een speciaal soort papier.

Diploma check door Validata

Hoe weet je nu zeker of een diploma niet vervalst is? Validata kan middels haar partnership met dataleverancier Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) informatie bij de bron verifiëren. Daarnaast is een groot voordeel van het directe contact met DUO, de kortere doorlooptijd van de screening. Mocht een diploma niet bestaan in het diplomaregister van DUO, dan contacteert Validata de betreffende onderwijsinstelling.

Internationale diploma’s kunnen ook gecheckt worden door Validata. Naast het diploma, checkt Validata ook of de onderwijsinstelling is geaccrediteerd in het land van origine. Het uitbesteden van screenen kan jou een hoop tijd en geld besparen.

Lees meer over de diploma check

Screening checks van Validata

Naast de Diploma check voert Validata nog talloze andere checks uit om te voldoen aan de wensen en behoeften van jouw organisatie. Welke screening checks voert Validata uit?

Bekijk alle screening checks

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: