Menu

Goede
employment
screening is
altijd maatwerk

Elke zorginstelling is anders en dat vraagt om een perfect passend screeningsbeleid

Zorginstellingen hebben verschillende redenen om te starten met employment screening. Voldoen aan actuele wet- en regelgeving is een belangrijke factor. Maar risico- en kwaliteitsmanagement zijn ook belangrijke drijfveren. Elke zorginstelling is anders en dat vraagt om een perfect passend screeningsbeleid. Daaruit voortvloeiend, zullen de screeningsprofielen en processen ook van elkaar verschillen. Uit welke elementen bestaan jouw employment screenings?

Vergewisplicht biedt ruimte voor flexibiliteit

Een belangrijke reden voor zorginstellingen om (potentiële) zorgverleners te screenen is het voldoen aan de vergewisplicht. Deze wettelijke verplichting – ook wel bekend als artikel 4 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – geeft aan dat zorginstellingen moeten checken of hun zorgverleners voldoende in staat zijn om goede zorg te bieden. De manier waarop deze controle wordt uitgevoerd en welke bronnen worden geraadpleegd mag je als zorginstelling zelf bepalen.

Screeningsbeleid: wie is waarvoor verantwoordelijk?

Dat biedt dus ruimte voor verschillende mogelijkheden. Maar waar te beginnen? Een screeningsbeleid moet altijd weergeven met welk doel je (potentiële) zorgverleners screent en welke middelen je daarvoor gebuikt. Afhankelijk van de rol van de te screenen kandidaat/medewerker, bestaat een screeningsproces uit verschillende screeningselementen. Zo ontstaat een screeningsprofiel dat altijd perfect past bij een specifieke rol. Maar hoe zorg je dat alle stappen in het proces netjes op elkaar aansluiten? Door bijvoorbeeld in het beleid op te nemen wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van welk screeningselement.

Screeningsproces met een snelle doorlooptijd

Maar zelfs dan blijft employmentscreening een ingewikkeld proces. Daarom kiezen steeds meer zorginstellingen ervoor om het screenen uit te besteden. Professionele screeningsorganisaties zoals Validata zijn bekend met actuele (privacy) wet- en regelgeving. Zij hebben direct contact met professionele instanties waardoor een diploma kan worden geverifieerd bij de bron.

Daarnaast hebben kandidaten en zorginstellingen altijd toegang tot hun persoonlijke account, welke zich binnen een veilige online omgeving bevindt. Hier wordt helder uitgelegd wat er in welke fase van het screeningsproces van hen wordt verwacht. Deze begeleiding zorgt niet alleen voor een betere candidate experience maar ook voor een snelle doorlooptijd. En dat is cruciaal in een dynamische sector als de zorg.