Hoppa till innehåll

Jag blir screenad

Den här sidan är tillägnad kandidater. Under en screening behandlar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt. Din integritet är av yttersta vikt för oss.

Information om screening

Under en screening behandlar vi dina personuppgifter. Sekretessbestämmelser gäller för granskningsprocessen och den måste genomföras på ett säkert sätt, så att du kan lita på att inget går fel.

Validata uppfyller kraven i General Data Protection Regulation (GDPR) och har utsett en Data Protection Officer (DPO). För att garantera säkerheten för programvaran och screeningprocessen använder Validata strikta ramverk som regelbundet testas av oberoende parter. Hos Validata är behandlingen av dina uppgifter i trygga händer.

Din integritet är viktig för oss

Validata erbjuder screeningtjänster till stora och små organisationer som behöver verifiera vissa personuppgifter på grund av företagets policyer, eller lagar och förordningar, innan de inleder nya affärsrelationer. Det kan handla om att arbetsgivare måste kontrollera tidigare arbetslivserfarenhet, examensbevis eller kredithistorik. Vi förstår att du kanske inte uppskattar att bli screenad, det är i själva verket vår kund som gör det obligatoriskt för dig. Därför är din integritet viktig för oss. Vi kan bara tillhandahålla utmärkt service när du anförtror oss med dina uppgifter. Även om samararbete förväntas av dig, tror vi att du bara kommer att göra det när vi är transparenta om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi informerar dig gärna om detta och du kan kontakta oss om du har några frågor.

Nedan har vi listat flera åtgärder som visar hur viktig din integritet är för oss:

  • Validatas sekretessmeddelande beskriver hur vi behandlar dina uppgifter och dina rättigheter i samband med screening.
  • Validata har utsett en dataskyddsavdelning (DPO) som arbetar oberoende inom Validata för att säkerställa att vi ständigt uppfyller gällande integritetslagar.
  • All (mjukvaru-) utveckling som fokuserar på hantering av personuppgifter är beroende av ”privacy by design”. Det betyder att Validata i varje steg av utvecklingsfasen tar hänsyn till kandidatens integritet.
  • Validata är även ISO-certifierad (27001 och 9001) vilket garanterar en säker och kvalitetsdriven process och service.
  • All behandling av personuppgifter loggas av Privacy Perfects system. Det gör att vi kan övervaka vår bearbetning korrekt samt kontrollera vår prestation i ett senare skede.
  • Vi utvecklar vår egen mjukvara med hjälp av applikationer och teknologi från Mendix med tillägg av Finaps kunskaper och färdigheter. Detta innebär att vår programvara är kontrollerad och säker.
  • När det gäller säkerhet har vi ett nära samarbete med Zerocopter. Denna oberoende specialist kontrollerar regelbundet vårt system med avseende på eventuella brister.

De fem viktigaste frågorna

Hur laddar jag upp mitt utbildningsbevis?

Du måste gå in på ditt konto i Valluga och gå till avsnittet för utbildning. Här visas alla utbildningar som du har angett. Du väljer ”Fortsätt”, och när du har klickat där finns möjligheten att ladda upp ett utbildningsbevis.

Om du har slutfört utbildningen i Sverige och har ett utdrag från Ladok ska du ladda upp Ladok-utdraget (helst på engelska) i stället för utbildningsbeviset.

Jag har fått ett e‑postmeddelande om att ytterligare information krävs. Vad innebär det?

Det innebär att vi har ytterligare frågor om de uppgifter som du lämnade in vid bakgrundskontrollen. Logga in på kontrollen och gå igenom de kontrolldelar där det står ”åtgärd krävs”.

Min referens har slutat arbeta på det företag som jag uppgav. Därför är inte e‑postadressen aktuell längre. Vad gör jag nu?

När vi kontrollerar referenser verifierar vi om du har arbetat hos de(n) tidigare arbetsgivare som du har uppgett. Detta kontrollerar vi direkt vid källan, dvs. med din tidigare arbetsgivare eller organisation. Därför bör e‑postadressen till din referens innehålla namnet på företaget. Privata eller generella e‑postadresser, som support@, servicedesk@ eller kundservice@, godkänns inte. Om du inte längre känner någon på företaget kan du uppge HR-avdelningen, eftersom de också kan bekräfta din tidigare tjänst.

Jag har fått ett e‑postmeddelande om att min referens inte har svarat. Vad gör jag nu?

E‑postmeddelandet syftar till att hålla dig uppdaterad om den pågående bakgrundskontrollen.  Om du har fått ett sådant meddelande betyder det att en eller flera av dina referenser inte har besvarat referenskontrollen. Kontakta din referens och be denne/dem svara så snart som möjligt. Det går inte att ändra kontaktuppgifterna till din(a) referens(er) under den här processen.

Vilka frågor kommer min referens att få besvara vid referenskontrollen?

Vid en kontroll av arbetslivserfarenhet ombes referensen verifiera följande:

  • Är anställningens startdatum och slutdatum korrekta?
  • Är den tjänst och det företagsnamn som uppgetts korrekta?

Referensen kan få besvara ytterligare frågor, som har formulerats av din (nya) arbetsgivare. Kontakta supportavdelningen för att få reda på om din (nya) arbetsgivare ställer ytterligare frågor under referenskontrollen.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: