Hoppa till innehåll

Om oss

Ta reda på vårt syfte, vår värdegrund, hur verksamheten startades och hur vi ombesörjer vårt sociala ansvar.

Vårt mål

Validatas mål är att ”andra organisationer ska känna trygghet och säkerhet”. Vi vet att det är de anställda som avgör om en organisation är framgångsrik. Därför är det avgörande att fatta säkra och smarta rekryteringsbeslut. Våra kvalitetsdrivande programvaror och tjänster hjälper organisationer att skapa säkra arbetsmiljöer och säkerställer att den bästa kandidaten rekryteras till varje tjänst. Det betyder att organisationer kan leverera kvalitet och växa på ett hållbart sätt.

I dagens föränderliga värld med snabb utveckling får affärsintressen och risker en större betydelse, samtidigt som de är allt svårare att bedöma. Validata har sedan 2009 utfört mer än 200 000 bakgrundskontroller i hela världen. Vi bistår olika organisationer i processen för bakgrundskontroller vid anställning och säkerställer att den är effektiv och förenlig med GDPR. Våra gedigna erfarenheter från branschen och den digitala partnerintegreringen hjälper våra klienter att upprätthålla integriteten och kvaliteten i organisationen.

Företagets sociala ansvar

Validata genomför tusentals bakgrundskontroller i hela världen varje år. Det leder till ett engagemang att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer samtidigt att organisationerna växer på ett hållbart sätt.

Engagemang

Att vara engagerad är en del av processen, både som ett team och tillsammans med våra klienter. För oss är det avgörande att vara aktivt involverad och att arbeta lösningsinriktat i stället för att vänta på att någon annan agerar.

Innovativ

Vi strävar efter att utvecklas, både som organisation och som individer. Förutom att vi ständigt utvecklar vår programvara och våra kontrollelement fokuserar vi på vår verksamhet i dess helhet. Genom att fortsätta utvecklas säkerställer vi positionen som en av de ledande aktörerna i branschen.

Tillsammans

Vi uppnår mer som ett team än om var och en arbetar för sig. Det är en beskrivning av hur vi vill arbeta med våra klienter, uppgiftslämnare och partner. Vi kommer längre genom att skapa tillsammans. Låt oss ta till vara på varje individs styrkor och kombinera färdigheterna inom teamet.

Tillit

Tillit är grunden till allt vi gör. Organisationer och individer måste kunna lita på oss när de använder vår programvara och delar med sig av personuppgifter. Vår verksamhet är helt beroende av att våra klienter har förtroende för oss, och det innebär ett stort ansvar.

Företagets sociala ansvar

Validata genomför tusentals bakgrundskontroller i hela världen varje år. Det leder till ett engagemang att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer samtidigt att organisationerna växer på ett hållbart sätt.

Människan i fokus

Vi anser att hållbar tillväxt börjar med personalen. Vi hjälper företag att sammanställa team som bygger på ömsesidigt förtroende och transparens. Vi lägger ner mycket arbete internt i alla projekt för att säkerställa att vi uppnår bästa möjliga resultat en bakgrundskontroll, en medarbetare och ett företag i taget.

Vårt uppgiftsskydd

Ett av våra viktigaste fokusområden är skyddet av klienternas uppgifter. Vi fortsätter att utveckla våra arbetsmetoder för att säkra dina anställdas integritet. Vårt uppgiftsskyddsombud säkerställer att vi uppfyller alla (inter)nationella lagar och regelverk om integritet. Validata är ISO-certifierad (27001 och 9001), vilket säkerställer en kvalitetsdrivande process och drift.

Internationellt erkännande av våra tjänster

Harm Voogt, grundare av Validata, om bakgrundskontroll

This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: