Hoppa till innehåll

Olika bakgrunds-kontroller

Genom att utföra olika bakgrundskontroller kan du ta reda på om en (potentiell) medarbetare är lämplig för en viss tjänst.

Bakgrundskontroller – varför är det viktigt?

För att en organisation ska vara framgångsrik behöver den ha rätt personal. Därför är det viktigt att du verkligen vet vem du rekryterar och får in i organisationen. Ett sätt att ta reda på det är att genomföra bakgrundskontroller vid anställning. Genom att utföra olika bakgrundskontroller kan du ta reda på om en (potentiell) medarbetare är lämplig för en viss tjänst.

Ett urval av bakgrundskontroller

Identitetskontroll

En identitetskontroll, eller id-kontroll, är den vanligaste kontrollen i Validatas kartläggningsprofiler. Identiteten på en (potentiell) anställd kontrolleras genom att granska pass, id-kort eller uppehållstillstånd. Validata genomför identitetskontroller både på nationell och internationell nivå åt företag i Europa.

Utbildningskontroll

Validata genomför utbildningskontroller. Vi verifierar examensbevis som uppnåtts på kandidatens högsta utbildningsnivå på institut världen runt. Utbildnings- och kursbevis eller betyg från privata institutioner kan inte verifieras.

Kreditkontroll

Att kontrollera (potentiella) anställdas kreditvärdighet ger insikt i möjliga (finansiella) risker. Relevant information från domstolar, utmätningsmän, inkassoföretag rådfrågas, och betalningsanmärkningar kontrolleras. Ansökningsförfarandet för en internationell kontroll av kreditvärdighet skiljer sig mellan olika länder.

Kontroll av belastningsregister

Validata bistår organisationer med att kontrollera internationella belastningsregister. Validata har tillgång till en omfattande databas över länder där vi kan begära kontroller av internationella belastningsregister, eller så kontrollerar vi hos det aktuella landets ambassad. Denna process skiljer sig åt mellan olika länder.

Kontroll av arbetslivserfarenhet

Validata kontrollerar arbetslivserfarenheten hos en (potentiell) anställd. En angiven referens eller HR-avdelning kontaktas för att kontrollera anställningstid, angiven befattning och arbetsgivare.

Företagskontroll

Validatas företagskontroll ger visshet om ägarna till de företag där den (potentiella) anställda har arbetat. Företagets faktiska existens, filialnummer, ekonomisk ställning och kreditvärdighet och vilken juridisk form det har kontrolleras. Validata utför denna bakgrundskontroll i samarbete med sin internationella partner Dun & Bradstreet (D&B).

Kontroll av person i politiskt utsatt ställning (PEP), sanktionslista och kontroll av negativ mediebevakning

Validata undersöker globala konton avseende penningtvätt, (ekonomiskt) bedrägeri, finansiering av eller deltagande i kriminella organisationer och narkotikarelaterad brottslighet. En grupp för efterforskningar kontrollerar dagliga publikationer från finans- och tillsynsmyndigheter samt disciplinära myndigheter över hela världen. Även korruptionsbekämpande organ som Interpol, Europol och FBI (Federal Bureau of Investigation) rådfrågas.

Lönekontroll

Den sökande måste ladda upp de tre senaste lönespecifikationerna här och ett kontoutdrag från bankkontot där löneinsättningen kan ses. Validata kontrollerar om dokumenten finns, och det är kundens uppgift att granska dessa.

Vad säger våra klienter om oss?

Fördelar med att utföra bakgrundskontroller med Validata

När du vill försäkra dig om att informationen på en kandidats CV stämmer, finns det två alternativ. Du kan göra detta själv, eller du kan be en betrodd och erfaren tredje part göra detta genom en bakgrundskontroll.

Bakgrundskontroller vid anställning utan Validata

 • Många manuella processer: Uppföljningssamtal och e-postmeddelanden
 • Tidskrävande
 • Papersarbete och ingen ditical validering
 • Osäkerhet om vilken informationskälla som ska rådfrågas
 • Svag insikt I personuppgiftssäkerhet
 • Ingen tydlig översikt av ärendets framgång

Bakgrundskontroller vid anställning med Validata

 • Automatiserade processer och kommunikation
 • Kort handläggningstid på 5 arbetsdagar i genomsnitt
 • Digital validering och all information på en central plats
 • Stort nätverk av partners som kontrollerar information direkt vid källan
 • 100% förenlig med GDPR
 • Onlinerapportering och interimistiska inblick
 • Minska arbetsbelastningen för din HR-avdelning
 • Integrera med ditt ATS/HR-system
This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: