Menu

Privacy Website - versie 2019.2

Privacy website

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://validatagroup.com.

1. Introductie

Dit document Privacy Website heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Validata Group BV (Validata) op de website www.validatagroup.com. Bij de verwerking van de via de website verzamelde persoonsgegevens voldoet Validata aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor meer informatie over waarom en op welke wijze Validata omgaat met de persoonsgegevens in het kader van een screening, verwijst Validata je graag naar het Privacy Statement.

2. Is Validata verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

Validata is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:

Validata Group B.V.
Prins Hendriklaan 43, 1075 BA Amsterdam
020 5356898
info@validatagroup.com
KVK nr – 34346504

Validata beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming / Data Protection Officer (‘DPO’) welke bij de Autoriteit Persoonsgegevens is aangemeld. De DPO is bereikbaar via privacy@validatagroup.com.

3. Op basis van welke grondslag verwerkt Validata persoonsgegevens?

Validata verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG (nieuwsbrief en Whitepaper)
 • Gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG (contactformulier en klacht)

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Validata?

Validata verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt via het contactformulier op de website, wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wanneer je een Whitepaper download aanvraagt of wanneer je een klacht hebt. In deze gevallen verwerkt Validata de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Persoonsgegevens die verstrekt worden door middel van communicatie met ons

5. Voor welke doeleinden verwerkt Validata persoonsgegevens?

Validata verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

 • Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief.
 • Wanneer je een contactformulier heeft ingevuld, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen/of om jouw vragen te beantwoorden.
 • Wanneer je jouw persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van een whitepaper, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde document te leveren en om contact met jou op te nemen over het gevraagde document en de diensten van Validata.
 • Wanneer je een klacht hebt ingediend, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen om jouw klacht af te handelen.

6. Met wie deelt Validata de persoonsgegevens?

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Validata gebruik van Webpower.

7. Zijn mijn gegevens veilig?

Validata heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals benoemd in dit document Privacy Website.

Wanneer je persoonsgegevens hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden jouw persoonsgegevens bewaard voor zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd.

Wanneer jouw persoonsgegevens via het contactformulier of het klachtenformulier zijn ontvangen, zal Validata deze bewaren voor zolang deze nodig zijn om jouw vragen te beantwoorden en jouw klacht af te handelen.

Wanneer je persoonsgegevens hebt verstrekt voor het downloaden van een Whitepaper, worden jouw persoonsgegevens zolang bewaren om het gevraagde document te leveren en om hierover contact met je op te nemen.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

9. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EER?

Nee, de persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EER.

10. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht jouw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heb je het recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat je je hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief. Ook heb je het recht de verwerking van jouw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Ook heb je de mogelijkheid jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Mocht je onverhoopt een klacht over ons hebben, dan kunt je bij Validata een klacht indienen via een klachtenformulier op de website van Validata.

Ook wijzen wij je op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe Validata met jouw persoonsgegevens omgaat.

Voor bovenstaande verzoeken kunt je contact opnemen met Support van Validata via support@validatagroup.com.

11. Versie Privacy Website

Dit document Privacy Website kan van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.