Privacy website - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Privacy website – versie 2019.2

1. Introductie

Dit document Privacy Website heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Validata Group BV(Validata) op de website www.validatagroup.com. Bij de verwerking van de via de website verzamelde persoonsgegevens voldoet Validata aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor meer informatie over waarom en op welke wijze Validata omgaat met de persoonsgegevens in het kader van een screening, verwijst Validata u graag naar het Privacy Statement.

 

2. Is Validata verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

Validata is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:

Validata Group BV

 • Adres – Prins Hendriklaan 43, 1075 BA Amsterdam
 • Telefoon – 020 5356898
 • Email – info@validatagroup.com
 • Kamer van Koophandel – 34346504

Validata beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming / Data Protection Officer (‘DPO’) welke bij de Autoriteit Persoonsgegevens is aangemeld. De DPO is bereikbaar via privacy@validatagroup.com.

 

3. Op basis van welke grondslag verwerkt Validata persoonsgegevens?

Validata verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG (nieuwsbrief en Whitepaper);
 • Gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG (contactformulier en klacht).

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Validata?

Validata verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier op de website, wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wanneer u een Whitepaper of wanneer u een klacht heeft. In deze gevallen verwerkt Validata de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Persoonsgegevens die verstrekt door middel van communicatie met ons.

5. Voor welke doeleinden verwerkt Validata de persoonsgegevens?

Validata verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt:

 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor u interessante informatie, zoals een uitnodiging voor een evenement of actuele ontwikkelingen.

 • Wanneer u ons contactformulier heeft ingevuld, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen en/of uw vragen te beantwoorden.
 • Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van een Whitepaper, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde document te leveren en om contact met u op te nemen over het gevraagde document en de diensten van Validata.
 • Wanneer u een klacht heeft ingediend, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen om uw klacht af te handelen.

6. Met wie deelt Validata de persoonsgegevens?

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Validata gebruik van Mailchimp.

 

7. Zijn mijn gegevens veilig?

Validata heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

8. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals benoemd in dit document Privacy Website.

Wanneer u persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier of het klachtenformulier zijn ontvangen, zal Validata deze bewaren voor zolang deze nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en uw klacht af te handelen.

Wanneer u persoonsgegevens heeft verstrekt voor het downloaden van een Whitepaper, worden uw persoonsgegevens zolang bewaren om het gevraagde document te leveren en om hierover contact met u op te nemen.

 

9. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EER?

Nee, de persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EER.

 

10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Ook heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Mocht u onverhoopt een klacht over ons hebben, dan kunt u bij Validata een klacht indienen via een klachtenformulier op de website van Validata.

Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe Validata met uw persoonsgegevens omgaat.

Voor bovenstaande verzoeken kunt u contact opnemen met Support van Validata via support@validatagroup.com.

 

11. Versie Privacy Website

Dit document Privacy Website kan van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.