Hoppa till innehåll

Boardtalk använder bakgrundskontroller för att säkerställa kvalitet och integritet

’Genom att använda bakgrundskontroller hjälper vi våra klienter att hitta kvalificerade och tillförlitliga anställda’

I maj 2021 öppnade Validata ett kontor i Stockholm för att kunna tillhandahålla lokal expertis till organisationer i de nordiska länderna. Boardtalk är den första organisationen i Sverige som använder Validatas bakgrundskontroll. ’Det är positivt att bakgrundskontroller vid anställning blir alltmer populärt i Sverige eftersom kontroll av de sökande ger klienterna mer kvalitet, integritet och säkerhet,’ säger Mats Holmberg, Managing Partner vid Boardtalk.

’I egenskap av ledande rekryteringsföretag med huvudkontor i Stockholm fokuserar Boardtalk på fastighetsbranschen och finansbranschen. Vi erbjuder också mycket effektiva rekryteringslösningar för vikariat. Vi söker aktivt och målmedvetet efter exakt rätt person för klienten i stället för att använda annonsering. Boardtalk är ett professionellt och välutvecklat företag med mer än tjugo års erfarenhet av HR och rekrytering.’

 

Anställningskontroll blir allt vanligare i Sverige

’Boardtalk rekryterar ungefär 120 personer varje år. Att genomgå en bakgrundskontroll vid anställning betraktades tidigare som något extraordinärt i Sverige, men det har i dag blivit vanligare att kontrollera de sökande. Det kunde exempelvis handla om att vi bara gjorde enklare bakgrundskontroller på sökande som sökte ledande befattningar. Fullständiga bakgrundskontroller vid anställning var både tidskrävande och kostsamt eftersom det tog minst en arbetsvecka att färdigställa en kontrollrapport. Med Validata däremot kan vi göra prioriterade bakgrundskontroller på 24 timmar, och det till en bråkdel av de tidigare kostnaderna.’

Innovativ och digital process för bakgrundskontroller med kort genomloppstid

’Med hjälp av bakgrundskontroller vid anställning kan vi hjälpa våra klienter att rekrytera kvalificerade och tillförlitliga personer,” förklarar Mats. ”Som en extra service erbjuder vi klienterna id-kontroll och kontroll av belastningsregistret, inhämtning av exempelvis integritetsutlåtanden och en granskning av betalningsanmärkningar via Validatas internationella uppgiftslämnare.’

’Att Boardtalk inkluderar bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen visar att företaget är en professionell, kompetent organisation som strävar efter att hitta rätt person till alla våra klienters lediga tjänster. Vi är ett framsynt företag som använder modern teknik och digitala lösningar. När våra klienter begär en bakgrundskontroll vid anställning erbjuder vi dem en innovativ, digital kontrollprocess med kort genomloppstid.’

Användarvänlig process för bakgrundskontroller särskilt anpassad för den nordiska marknaden

’Boardtalk är Validatas första klient i Sverige, och därför har vi kommit överens om att testa de kontrollprofiler som deras Customer Success Managers noggrant valt ut, i syfte att uppfylla de lokala kraven i de nordiska länderna. Validata har också bett oss att ge feedback på deras programvara och tjänster som vi använder för att ytterligare finjustera kontrollösningarna för den svenska marknaden.’

’För att säkerställa en snabb och effektiv process för bakgrundskontroller måste varje steg vara klart och tydligt redan från start. De sökande måste veta vilka uppgifter de förväntas ange i Validatas ansökningsformulär på webben, och hur de ska göra det.’

’I takt med att bakgrundskontroller vid anställning blir allt vanligare minskar de sökandes motstånd mot kontrollprocessen. När det gäller effektiviteten för Validatas digitala kontrollösning får vi nästan inga anmärkningar alls. Det är naturligtvis ett gott tecken eftersom de sökande genomgår bakgrundskontrollen utan problem. Tack vare Validatas snabba och användarvänliga kontrollprocess kan de fokusera på att säkra de jobb som våra klienter erbjuder.’

Skydda personuppgifter med Validatas digitala lösning för bakgrundskontroller

’Genom att använda Validatas digitala lösning för bakgrundskontroller vet vi att klienternas och de sökandes personuppgifter alltid är i tryggt och säkert förvar. Boardtalk har också mycket noggranna rutiner när det handlar om uppgiftsbehandling. Vi ser till att känslig information inte skickas fram och tillbaka om det inte är absolut nödvändigt. Vi informerar exempelvis våra klienter endast om Validata hittar oegentligheter i resultaten när vi har tagit emot och analyserat de sökandes kontrollrapporter.’

Att kombinera lokal expertis och en internationell tjänst för bakgrundskontroller

’Det är enkelt att kommunicera med Validata, tycker vi. Vår Customer Success Manager, Mieke Buunk, ger mycket bra support om vi har frågor eller behöver personlig rådgivning. För att ytterligare stärka de europeiska ambitionerna har Validata nyligen rekryterat en svensk chef till det nordiska kontoret i Stockholm.’

’Det är smart eftersom hon kan den nordiska marknaden utan och innan. Att anställa en svensk chef ger en perfekt kombination mellan lokal expertis och Validatas internationella tjänster för bakgrundskontroller. Deras aktiva tillvägagångssätt för att förstå den svenska marknaden ger Validata möjlighet att skräddarsy lösningar för särskilda behov.’

Användning av bakgrundskontroller vid anställning för att säkerställa kvalitet och integritet

’Jag tror att bakgrundskontroller kommer att bli allt viktigare inom HR och rekrytering under de närmaste åren. Våra klienter kommer att förvänta sig att bakgrundskontroller är en del av vår rekrytering av både fast och vikarierande personal i stället för att det erbjuds som en extra service.’

This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: