Menu

Screeningprogramvara

Vår säkra programvara för screening av anställda hjälper dig att screena kandidater snabbt och i stor skala. Vår användarvänliga lösning sparar tid för din HR-avdelning och gör screening så enkel som möjligt för kandidater och arbetsgivare.

Att kontrollera en (blivande) medarbetares bakgrund är en komplex process. Vilka uppgifter behöver kontrolleras och med vilken dataleverantör? Hur kan du effektivt hantera kommunikationen med kandidaten och få relevant data i tid? Att ha en mjukvarulösning för screening av anställda, som kopplar samman alla parter på en plattform och automatiserar denna process, kan spara mycket tid. Genom att använda specialdesignad mjukvara för cv-screening kan du digitalisera din rekryteringsprocess och göra den mer professionell. Resultatet blir att dina kandidater också kan uppleva en bekväm och enkel process. Inga fler pappers-CVn eller faktakontroller och referenser, bara digitala integrationer, molnlagring och en digital screeningrapport.

Programvara för screening vid anställning som skiljer sig från mängden

Vår unika programvara för screening av sökande, Valluga, använder bäst teknologi i klassen för att snabbt och säkert behandla hundratals screeningar varje dag över hela världen. Vilken är vår tekniska fördel? Det är våra digitala integrationer med globala dataleverantörer och ledande HR- & ATS-system, i kombination med vår användarcentrerade design och automatiserade processer. Vår innovativa mjukvaruutveckling för screening av kandidater gör att du kan minska totaltiden för screening, minimera datafel och leverera en snabb digital rapport, så att du kan anställa och introducera nyanställda på arbetsplatsen på nolltid.

Anpassade funktioner

Att göra screeningsprocessen vid anställning så enkel som möjligt för kandidater är avgörande för många arbetsgivare. Det är därför vår mjukvara för screening är byggd med tanke på både arbetsgivare och kandidater:När en screening är klar presenterar vi en rapport per bakgrundskontroll med resultat och vad som objektivt hittats. Vi erbjuder preliminära insikter i resultaten, d.v.s. så snart en kontroll är klar kan du se status på den. På detta sätt kan du aktivt övervaka framdriften för varje screening

Preliminär insikt

När en screening är klar presenterar vi en rapport per bakgrundskontroll med resultat och vad som objektivt hittats. Vi erbjuder preliminära insikter i resultaten, d.v.s. så snart en kontroll är klar kan du se status på den. På detta sätt kan du aktivt övervaka framdriften för varje screening.

Integrerat med ditt ATS-system

Validata ger direkt åtkomst till screening i samband med anställning från ditt nuvarande HR- eller rekryteringsverktyg för att effektivisera anställningsprocessen. Du kan starta anställningsscreening från ditt befintliga arbetsflöde och få tillgång till alla rapporter från ett och samma ställe.

Automatiserad kommunikation

Vi sköter all kommunikation mellan arbetsgivare och kandidat under hela screeningprocessen. Detta inkluderar även automatiska påminnelser, t.ex. om någon information saknas eller om någon referensperson inte har svarat. I såna fall kommer kandidaten att få ett e-postmeddelande, sms och till sist ett samtal från vårt supportteam. Detta automatiserade system minskar tiden för screening och är ett stöd för kandidater i varje steg på vägen.

Molnlagring

Validata erbjuder molnlagring till kunder så att arbetsgivare kan hålla all personaldata säker och enligt GDPR. Validata erbjuder olika lagringsmöjligheter för arbetsgivare. Kontakta oss för att få veta mer.

Mobilvänlig design

Vår applikation är dator- mobil- och surfplattevänlig. Detta gör att kandidater runt om i världen kan slutföra sin screening på språng, när och var som helst.

Screeningmiljö med varumärke

Gör din screeningmiljö kompatibel med ditt företags varumärke, utseende och känsla. Genom detta känner kandidaterna sig mer delaktiga i screeningen och upplever en anpassad screeningprocess.

Hur fungerar screeningprocessen?

Steg 1: Logga in
Fyll i ditt personliga användarnamn och lösenord.
Steg 2: Välj en screeningprofil
Välj rätt screeningprofil för kandidaten.
Steg 3: Fyll i kandidatens uppgifter
Kandidatens namn, e-postadress och mobiltelefonnummer efterfrågas.
Steg 4: Kandidaten skickar information
Kandidaten får ett e-postmeddelande med sina inloggningsuppgifter och går igenom sin granskning.
Steg 5: Screeningen bearbetas
Validata verifierar kandidatens input med sina datapartners. .
Steg 6: Screeningen är klar
När screeningen är klar får både kandidaten och kunden ett meddelande om att screeningrapporten kan laddas ned.