Hoppa till innehåll

Objektiv bedömning av en kontrollrapport

Vem bedömer resultatet av en kontrollrapport?

En (potentiell) anställd har slutfört en process för bakgrundskontroll, och en rapport har sammanställts. Vem kommer att analysera resultaten? Olika avdelningar på ett företag kommer var och en för sig att analysera rapporten med sina egna intressen i åtanke. HR eller rekryteringsavdelningen kommer därför att tolka resultaten på ett annat sätt än risk- och regelefterlevnadsavdelningen. Skapa en skräddarsydd policy för bakgrundskontroller för att underlätta en objektiv bedömning. I policyn anges vilka avdelningar och anställda som ansvarar för specifika åtgärder. Först då kan du fatta hållbara beslut som hjälper till att föra din organisation framåt.

Kontrollrapport

Den rättsliga skyldigheten att utföra bakgrundskontroll vid anställning

I vissa sektorer är bakgrundskontroll av (potentiella) anställda ett rättsligt krav. Sökande inom dessa sektorer som söker ett nytt arbete vet att bakgrundskontrollen vid anställning är en del av ansökningsprocessen. Även organisationer inom sektorer utan juridisk skyldighet börjar i allt högre grad undersöka (potentiella) medarbetare. Varför? Som tidigare nämnts leder bakgrundskontroller till en framgångsrik organisation.

 

Utkontraktering av bakgrundskontroller vid anställning sparar tid och pengar

Organisationen kommer att spara mycket tid och pengar om en policy för bakgrundskontroller har utarbetats med omsorg och om kontrollprocessen genomförs adekvat. Om du kopplar samman de olika delarna i kontrollprocessen på ett smidigt sätt blir processen effektivare och mer användarvänlig både för de sökande och för organisationen.

Dessutom säkerställer utkontraktering av bakgrundskontroller till organisationer som Validata direkta kontakter med berörda myndigheter, så att personuppgifter kontrolleras direkt vid källan. Kvaliteten på och säkerheten för integritetskänslig information garanteras löpande, och gällande lagar och förordningar följs automatiskt. Men viktigast av allt är att utkontraktering av bakgrundskontroller vid anställning gör det möjligt för de olika avdelningarna i din organisation att helt fokusera på sina huvudsakliga uppgifter. Så snart en kontrollprocess har slutförts får du en kontrollrapport. Baserat på resultatet kan du fatta välgrundade beslut, och din organisation kan fortsätta att växa på ett hållbart sätt.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: