Hoppa till innehåll

Michael Page höjer kvalitetsstandard med bakgrundskontroller

’Vi tror att kontroll med hjälp av Validata kommer att öka våra kvalitetsstandarder ytterligare.’

Michael Page är ett internationellt börsnoterat företag med fokus på rekrytering. ’Vi arbetar inom olika sektorer och rekryterar sökande från yrkeshögskolor till chefsnivå’, förklarar Ilze Lamers, HR-chef för norra Europa. ’Vårt samarbete med Validata började när vi ville förbättra servicen ytterligare för våra slutkunder.’

 

Läs mer om bakgrundskontroller

Partnerskapet med Validata inleddes i motsatt riktning

’Vi valde faktiskt en annan väg än de flesta organisationer som arbetar med Validata. Michael Page består av varumärkena Page Personnel, Michael Page och Page Executive. Och eftersom vi ständigt optimerar våra rekryteringstjänster bad vi Validata att verifiera personuppgifterna i de sökandes meritförteckningar, utöver de kompetensintervjuer vi anordnar själva och de bedömare vi kommer i kontakt med.’

’Vi tror att bakgrundskontroll med hjälp av Validata kommer att öka våra kvalitetsstandarder än mer inom vår sektor. Vi betraktar kontroll av våra kunders sökandes personuppgifter som en extratjänst. Därför betalar Michael Page för de extra kostnaderna och fakturerar inte slutkunderna.’

Fördelen med Validata är att praktiskt taget allt är möjligt

’Under vårt sökande efter en professionell rekryteringsorganisation rekommenderas Validata av ett flertal kunder som verkar inom finanssektorn, som har en rättslig skyldighet att undersöka sina sökande och sin befintliga personal. Det som började som en extra tjänst för våra kunder blev sedan en tjänst som vi kom att använda oss av själva. För att ständigt garantera kvalitet och integritet inom Michael Page bad vi Validata att även kontrollera våra egna sökandes personuppgifter.’

’Validatas fördel är att praktiskt taget allt är möjligt. Under vårt första möte valde vi ut de kontrolldelar som passar våra specifika behov. Validata håller sig hela tiden ajour, både vad gäller vår sektor och Michael Page. Och genom att ställa rätt frågor skapar de passande lösningar. Med sin omfattande kunskap och erfarenhet lämnar de alltid lämpliga råd.’

Varje bakgrundskontroll kan anpassas till våra aktuella krav

’Efter att vi startat vår egen bakgrundskontroll vid anställning anordnade Validata en särskild utbildning så att vi skulle bli bekanta med deras programvara för bakgrundskontroll. Vi utforskade det breda utbudet av möjligheter och lärde oss hur vi kan anpassa varje kontroll både till våra personliga krav och till slutkundernas behov.’

’Under en bakgrundskontroll lämnar Validata korrekt information vid rätt tidpunkt, så att sökandena och bedömarna vet vad som förväntas av dem. Vid behov skickas påminnelser för att förhindra att processen stannar av. Resultaten från kontrollen levereras snabbt, så att de sökande kan börja så tidigt som möjligt hos slutkunderna eller hos oss. Eftersom Validata känner till våra (rekryterings-)processer från grunden kan de erbjuda en snabb och effektiv tjänst.’

Validata är flexibelt och erbjuder hela tiden skräddarsydda lösningar

’Validata är alltid flexibelt. Om något förändras, oavsett om det är på global eller lokal nivå, agerar de i enlighet med detta genom att omedelbart anpassa våra kontrollprocesser. Att de håller ett öga på den senaste utvecklingen är avgörande, eftersom vi ständigt behöver ge en bra service till våra kunder.’

’Jag värdesätter verkligen Validatas proaktiva attityd’, säger Ilze. ’De håller inte bara ett finger i luften utan meddelar oss också omedelbart om det finns några inkonsekvenser i de sökandes meritförteckningar. Validata tillhandahåller den sektorspecifika hjälp som tar oss vidare och tvekar inte att ta kontakt när det behövs.’

Inverkan av covid-19 på våra rekryterings- och säkerhetslösningar

’På grund av effekterna av covid-19 drabbas vår sektor av ett minskat antal rekryteringsförfrågningar. Vi kan diskutera situationer som dessa med Validata, som omedelbart kommer med lämpliga lösningar för att uppfylla de aktuella kraven. Dessutom har vi anpassat vårt sätt att genomföra kontroller, så att vi ständigt följer de föränderliga åtgärderna för covid-19. Nu kan vi till exempel inte längre bjuda in sökande till en intervju på plats, varför vi i stället måste förlita oss på digitala lösningar.’

’Även under den rådande globala pandemin vill Michael Page garantera att behandlingen av de sökandes personuppgifter sker säkert nu när några av våra anställda arbetklienar hemifrån. Därför har vi instruerat våra säkerhetsexperter att se till att vår onlinemiljö alltid och under alla omständigheter är säker. Jag kan föreställa mig att Validata inom en snar framtid kommer att få en förfrågan om att delta aktivt även här.’

This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: