Zorgaanbieder? Denk aan uw vergewisplicht! - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Zorgaanbieder? Denk aan uw vergewisplicht!

Bent u binnen de zorg actief? Dan kan de vergewisplicht u niet zijn ontgaan. Dit is onderdeel van de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz). Maar, wat is de vergewisplicht? En, hoe gaat u hier als zorgaanbieder mee om? Hieronder leest u meer over de vergewisplicht in de zorg.

Hoe voldoet u aan de vergewisplicht?

Zorgfuncties vereisen personeel dat in staat is goede zorg te verlenen. Daarom is het voor een zorgaanbieder verplicht om bepaalde gegevens – zoals het werkverleden – van nieuwe werknemers te controleren. Dit heet de vergewisplicht. Als zorgaanbieder kunt u op verschillende manieren onderzoeken of een nieuwe zorgverlener geschikt is, door deze persoon te screenen. Zo kunt u:

  • Navraag doen over het functioneren van de zorgverlener bij eerdere werkgevers;
  • Verschillende registers raadplegen, zoals het BIG- of RGS-register of het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
  • Een rapport opvragen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) opvragen. Voor sommige zorginstellingen is dit zelfs verplicht.

Inrichten vergewisplicht

Bij de vergewisplicht hoort veel administratie. Welke gegevens van potentiële werknemers zijn voor uw organisatie relevant om te checken? Een arts mag immers op andere onderdelen gescreend worden als een servicedeskmedewerker. En hoe voorkomt u willekeur in uw screeningsproces? Die ene arts die 15 jaar voor een ander ziekenhuis heeft gewerkt is vast vakbekwaam, integer en betrouwbaar, maar dient óók gescreend te worden. Zo zijn er nog tientallen andere vragen die u uzelf dient te stellen, voordat u de vergewisplicht juridisch op orde heeft. Daarnaast is er ook nog allerlei privacy wet- en regelgeving waaraan u zich dient te houden.

Validata biedt uitkomst

Validata neemt het screenen van nieuwe zorgverleners uit handen. Niet alleen wordt de screening zorgvuldiger uitgevoerd, maar voldoet u ook direct aan geldende privacy wet- en regelgeving. U ontvangt na afloop van de screening een overzichtelijk screeningsrapport, die u kunt opnemen in het personeelsdossier. Indien er toch een incident plaatsvindt, heeft u in ieder geval alles op orde.

Screenen biedt meer zekerheid over het aannemen van de juiste personen. Meer weten over de vergewisplicht en screenen in de zorg? Lees dan onze gratis whitepapers of neem direct contact met ons op!

Vorige post

Volgende post