Validata
Whitepapers

Screening & Privacy: 3 tips AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bekrachtigd, internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).
Hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens in kader van een screening? Het screenen van aankomende medewerkers of bewoners is per definitie een inbreuk op de privacy. Gerechtvaardigd weliswaar, maar toch. Die inbreuk is niet minder geworden onder de AVG, maar wat is er dan wel veranderd? In dit stuk gaan we nader in op de basisregels voor de verwerking van persoonsgegevens bij een screening, en geven we drie tips die helpen om ‘AVG-proof’ te worden.

Download deze whitepaper

Screenen

De 6 W's
Het screenen van bepaalde groepen en het checken van bepaalde gegevens is inmiddels een veelbesproken en beschreven thema, maar wat houdt het nu precies in, en waarom doen we dit ook alweer?

Download whitepaper

Screenen in de zorg

Regels en praktijk
In de zorg neemt door wetgeving en accreditatie de vraag naar screening snel toe. Deze white paper is een eerste handleiding op het gebied van zowel wetgeving als een aantal lessen in de praktijk.

Download deze whitepaper

De zorgplicht bij verhuur

Stel: u heeft net een woning verhuurd, wellicht via een makelaar. Na een dik half jaar krijgt u bericht van de politie; zij hebben inval gedaan in de woning en een hennepplantage opgerold. De huurder is met de noorderzon vertrokken. U had van tevoren, heel verstandig, nog wel wat gegevens opgevraagd waaronder een ID bewijs. Deze blijkt echter vervalst, dus de huurder kan überhaupt niet meer gevonden worden. De schade aan de woning bedraagt minstens € 30.000.

Download deze whitepaper

Het screenen van personeel: waar begin je?

5 tips voor een optimaal screeningsproces

Integriteit speelt een belangrijke rol bij het aannemen van nieuw personeel. Als dat vanaf het begin goed geborgd is leidt dat tot minder fraude. Vaak wordt er te laat overgegaan tot het structureel screenen van personeel omdat er iets fout is gegaan, of omdat het opeens moet, zoals in de financiële sector op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

In deze white paper geeft de auteur Harm Voogt een vijftal tips voor een optimaal screeningsproces.

Download deze whitepaper

Meer weten?