Voor welke beroepen is een VOG verplicht? - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Voor welke beroepen is een VOG verplicht?

Veel werkgevers vereisen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voordat een werknemer in dienst treedt. Vaak betreft het functies waarbij de werknemer met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen werkt. Is er voor een beroep geen wettelijke verplichting voor het overleggen van een VOG? Dan mag de werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt voor de functie.

Verplicht VOG voor specifieke beroepen

Voor sommige beroepen is een VOG wettelijk verplicht. Hieronder vallen specifiek de beroepen van:

• Onderwijzers
• Gastouders
• Taxichauffeurs

Daarnaast is een VOG wettelijk verplicht, wanneer iemand:

• Te maken heeft met vertrouwelijke gegevens, zoals advocaten.
• Werkt met kwetsbare mensen, zoals overig zorgpersoneel.
• Te maken heeft met geld of kwetsbare goederen, zoals accountants.
• In dienst is bij de overheid, zoals gevangenisbewaarders.

VOG als onderdeel van screening

Een werkgever is verantwoordelijk voor een gedegen screening van alle medewerkers. Afhankelijk van de werkzaamheden die een werknemer uitvoert, bepaalt een werkgever welke aspecten worden gescreend. De aanvraag van een VOG is vaak een onderdeel van deze screening.

Achtergrondonderzoek

Wanneer de aanvraag van de VOG in gang is gezet, wordt via een achtergrondonderzoek achterhaald of de gescreende persoon strafbare feiten heeft gepleegd. Vervolgens wordt beoordeeld of deze strafbare feiten invloed (kunnen) hebben op iemands functioneren in het werkveld. Zijn er relevante strafbare feiten gepleegd? Dan wordt het VOG niet afgegeven.

Wilt u het proces van de VOG-aanvraag voor uw (toekomstige) werknemers goed borgen? Laat ons u helpen en neem vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

Vorige post

Volgende post