Vergewisplicht; extra papierwerk of toch nuttig?

Weten of je personeel bekwaam is en controleren of een nieuwe werknemer in het verleden geen ernstige fouten heeft gemaakt, lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Toch wordt het in de zorgsector veelal als ‘gedoe’ gezien. Weer extra papierwerk, dat niet bepaald bijdraagt aan de verlichting van de werkdruk. Het moet allemaal sinds de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waar de vergewisplicht onderdeel van is. Die verplicht zorgaanbieders om de achtergronden van (toekomstige) medewerkers te achterhalen en in een dossier te plaatsen.

Lees hier het  hele artikel


Bron/auteur: Bo-Anne van Egmond

Vorige post

Volgende post