Vastgoedsector krijgt te maken met de nieuwe privacywet (AVG)

Tot op heden heeft de vastgoedsector zich niet veel zorgen hoeven maken over de schending van de privacy.  Dat heeft ertoe geleid dat vastgoedprofessionals opvallend weinig aandacht hebben gehad voor dit onderwerp. Dat is zorgwekkend, aangezien de vastgoedsector over zeven maanden aan de nieuwe Europese privacywetgeving zal moeten voldoen.

Impact van de AVG

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens de nieuwe Europese privacywet handhaven. Met deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal het recht op privacybescherming toenemen voor alle Europese burgers. Zo moeten burgers te allen tijde hun persoonsgegevens kunnen inzien, verwijderen, corrigeren en overdragen. De aangescherpte wetgeving zal gevolgen hebben voor vastgoedorganisaties. Zij hebben op grote schaal te maken met het verwerken van persoonsgegevens, zoals legitimatie en financiële gegevens.

Vanaf dat moment moeten vastgoedorganisaties kunnen aantonen dat ze de verwerking van persoonsgegevens van kandidaat-kopers en -huurders goed documenteren. Ze moeten kunnen traceren wat er met deze gegevens gebeurt en deze inzichtelijk maken voor de consument.

Het toesturen van legitimatiebewijzen per mail, zoals nu regelmatig gebeurt, is vanaf mei 2018 niet meer aan te raden. Die documenten worden namelijk vaak bij onbekende, niet-Europese partijen, opgeslagen en daarmee niet te traceren of documenteren zijn. Vastgoedprofessional zullen er goed aan doen om proptech partijen in te schakelen om persoonsinformatie te verwerken, om met behulp van de juiste softwareoplossingen aan de eisen van de AVG voldoen. Zo niet, dan kan dat hoge boetes tot gevolg hebben.

Bewustzijn in de sector ontbreekt

Ondanks de grote gevolgen voor de vastgoedsector, blijft het stil omtrent dit onderwerp. Er is bijna niets te vinden over de wetgeving gerelateerd aan het vastgoed. Bij de grote organisaties is het besef dat de AVG grote impact heeft wel doorgedrongen. Maar makelaars, beheerders en kleinere organisaties zijn er nog niet mee bezig. De klok tikt en over slechts zeven maanden zal de nieuwe Europese privacywetgeving gehandhaafd worden.

AVG-proof worden

De sector zal het komende half jaar concrete stappen moeten ondernemen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese privacywet. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe technologische oplossingen om persoonsgegevens veilig te stellen in het transactieproces.


Bron/auteur: vastgoedjournaal.nl

Vorige post

Volgende post