Van 2 naar 100 screeningen per dag

Operationeel Manager Koen Peeters (32) is al ruim 4 jaar werkzaam bij de Validata Group en heeft het bedrijf zien groeien van start-up naar volwassen bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het service center in Zeist, dat onder andere fungeert als helpdesk voor klanten en kandidaten. Hij heeft een systeem ontwikkeld waarbij de operationele handelingen schaalbaar zijn gemaakt en speelt een grote rol in de (door)ontwikkeling van onze applicatie. Tijdens een interview heeft Koen verteld over zijn ervaring in de screening branche.

‘‘We werken aan een toekomst met een veiligere werkomgeving, beperken de financiële risico’s en vermijden onnodige juridische blootstelling.’’

Met name in de financiële sector, en sinds kort ook in de zorgsector, is een sterke groei zichtbaar in het screenen van personeel. Dit heeft onder andere te maken met de verplichtstelling vanuit wet- en regelgeving.
Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die het screenen van personeel opnemen in het bedrijfsbeleid en hiertoe niet verplicht zijn. De aankondiging dat er gescreend wordt heeft een preventieve werking, omdat dit ongewenste kandidaten vroegtijdig zal afschrikken. Wij begrijpen dat een kandidaat niet zit te springen om gescreend te worden, en daarom vinden wij het belangrijk dat dit proces vlot en moeiteloos verloopt. De doorlooptijd van een screening is gemiddeld 3-5 werkdagen. Bij kleine screenings zijn we soms al met een dag klaar. Het verifiëren van werkervaring en opleiding duurt vaak het langst. Dit kan te maken hebben met incomplete input van de kandidaat of verouderde data, die niet meer te verifiëren valt bij onze dataleveranciers.

Toen ik begon bij de Validata Group verwerkten we maar 2 screenings per dag en zaten we met 2 personen op het service center. Momenteel zitten we op gemiddeld 100 screenings per dag met slechts 4 personen in totaal. Een dagelijkse verwerking van wel 50 keer meer screenings, met maar 2 personen meer aan personeel. Ongeveer 70% van onze screeningsprocessen is binnen onze applicatie geautomatiseerd en hierdoor zijn weinig handen nodig. Wij kunnen door deze slimme automatisering en bijbehorende efficiëntere operationele werkprocessen grote hoeveelheden gegevens verwerken waardoor de teller onderhand op meer dan 150.000 screenings in totaal staat.  Om een voorbeeld te geven: deze week nog is een nieuwe versie van onze software online gebracht waarin de gebruiksvriendelijkheid  verder is doorontwikkeld, en waarin een grote proceswijziging is ondergebracht. Deze wijziging zal naar verwachting zorgen voor een reductie in de gemiddelde doorlooptijd per screening van plus minus 25%.

De flexibiliteit van onze applicatie stelt ons tevens in staat om maatwerk te bieden. Op deze manier kunnen wij de klant optimaal voorzien in specifieke wensen. De screeningsprofielen kunnen wij gemakkelijk aanpassen aan de sector en zwaarte van de functie. Deze kracht van innovatie geeft ons het onderscheidend vermogen; dat is één van de redenen dat wij voorlopen op andere spelers in de branche. We zijn constant bezig met de optimalisatie van gegevensverwerking aan de achterzijde van het systeem, tegelijkertijd voorzien we in informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de kandidaat.

Uitbesteding van screenen zorgt ervoor dat het aannemen van personeel niet subjectief wordt. Er is een gelijke behandeling en daarom is er geen sprake van willekeur. Wij kijken slechts naar feiten en dat vind ik sterk aan dit proces. Ik beoordeel de resultaten puur op volledigheid: kan de klant hiermee uit de voeten? Is alles verklaard wat verklaard moet worden? Zo niet, dan wordt de screening afgekeurd en ontvangt de kandidaat hierover bericht. We werken aan een toekomst met een veiligere werkomgeving, beperken de financiële risico’s en vermijden onnodige juridische blootstelling.


Bron/auteur: Kirsten Oliemans

Volgende post