Validata Group als dienstverlener én kennisleverancier

Onze jarenlange ervaring met screenen in verschillende sectoren, maakt dat wij
organisaties gericht kunnen adviseren over hun persoonlijke screeningsbeleid en
het screeningsproces,’ aldus Robbert Remmers, Client Manager. ‘Naast een
betrokken dienstverlener, is Validata Group ook kennisleverancier die met zijn
klanten meedenkt.’
 

Steeds meer sectoren onderkennen
de noodzaak van screenen

‘De naamsbekendheid van Validata Group en met name van CV-OK is de
afgelopen jaren enorm toegenomen,’ vertelt Robbert. ‘We zien steeds vaker dat
organisaties waarmee wij eerder contact hadden, nu de stap nemen om hun
screeningsprocessen professioneel door ons te laten uitvoeren. Niet alleen wet-
en regelgeving maakt dat zij hun verantwoordelijkheid nemen, ook verhalen uit
de markt tonen de noodzaak van een gedegen screeningsbeleid.’
 
‘Daarnaast zien organisaties in dat het uitbesteden van screenen kostbare
tijd en energie vrijmaakt voor de eigen HR-medewerkers. Zij kunnen zich weer
volledig richten op hun specifieke werkzaamheden, terwijl wij door onze kennis,
ervaring en onze relaties met erkende datapartners het screeningsproces snel en
efficiënt kunnen uitvoeren.’
 
‘Met elke nieuwe klant gaan wij eerst om de tafel, om de huidige situatie
te analyseren en de persoonlijke behoeften in kaart te brengen,’ legt Robbert
uit. ‘Wij kunnen eventueel advies geven met het oog op een persoonlijk
screeningsbeleid. Op basis daarvan worden passende profielen gekozen die samen de
basis vormen van het screeningsproces. In die zin is Validata Group is niet
alleen een dienstverlener, maar ook kennisleverancier die met zijn klanten
meedenkt.’
 

Een screening van CV-OK als
meerwaarde in de zorgsector

‘Met name in de zorgsector zagen we het
afgelopen jaar een exponentiële groei in de vraag naar passende
screeningsoplossingen. Natuurlijk is nieuwe wet- en regelgeving een eerste
aanleiding, maar we merken dat zorginstellingen steeds vaker zelf de ambitie
hebben om hun screeningsbeleid netjes op orde te hebben. Waar eerder zelf geprobeerd
werd om interne oplossingen te zoeken, zien we nu dat ziekenhuizen en andere
zorginstellingen bij CV-OK aankloppen voor professionele screening. Ziekenhuizen
hebben een complexe interne structuur, waarbij de communicatielijnen vaak indirect
lopen. Door CV-OK te laten screenen wordt het screeningsproces direct overzichtelijk,
omdat bij ons alles centraal wordt geregeld.’
 
‘Daarnaast biedt zo’n uitbesteding de zekerheid dat een screening op een
professionele manier gebeurt, met inachtneming van alle op de zorg van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Door onze jarenlange ervaring in deze
sector, weten wij precies wat er speelt en aan welke eisen moet worden voldaan,
zegt Robbert. ‘Wij merken dat deze kennis en het transparante screeningsproces ziekenhuizen
geruststelt, waardoor zij CV-OK ook onderling aanbevelen. Wij worden steeds
vaker uitgenodigd om ter plekke een demo te geven. Het is mooi om te zien dat
zorginstellingen onze dienstverlening ervaren als een toegevoegde waarde.’
 
Benieuwd naar onze rol als kennisleverancier in de zorg? Lees dan de uitgebreide
white paper
van Harm Voogt, CEO van
Validata Group.
 


Bron/auteur: Robbert Remmers

Vorige post

Volgende post