Chat with us, powered by LiveChat

Uzelf screenen

Vraag uw eigen screeningsrapport aan. De verificatie van uw gegevens vindt plaats in een beveiligde online omgeving. Zodra u uw gegevens online heeft ingediend ronden wij uw screening af binnen een week.

Hoe werkt het?

Nadat u uw account heeft aangevraagd, ontvangt u direct de activatiemail voor uw gebruikersaccount. Uw gebruikersaccount is uw eigen online beveiligde omgeving waarbinnen u een screening kan aanvragen en de uitkomsten kan delen met uw (toekomstig) werkgevers/opdrachtgevers.

U kunt kiezen uit verschillende screeningsprofielen:


Profiel 1: VOG/Criminal Record
Wij zetten de VOG-aanvraag digitaal voor u klaar en begeleiden bij de aanvraag. De kosten voor de VOG of Criminal Record blijven bij u als kandidaat liggen en dient rechtstreeks af te rekenen met de uitgevende instantie.

Profiel 2: Light
Dit profiel betreft een basis screening t.b.v. Employment screening en is niet branchespecifiek.

Profiel 3: Basis
Dit screeningsprofiel bevat de screeningsonderdelen welke voldoen aan de screeningseisen van financiële instellingen.

Profiel 4: ZZP
Dit screeningsprofiel is speciaal samengesteld voor ZZP-ers. Door middel van de screeningsonderdelen in dit profiel kun je je toekomstige opdrachtgevers laten zien dat je een betrouwbaar en integer persoon bent.

Uitleg screeningsonderdelen:

Verklaring Omtrent het Gedrag / Criminal Background Check

Validata faciliteert de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag of haar buitenlandse equivalent. Beschikt de persoon over DigiD? Dan zetten wij het proces online in werking. In overige gevallen begeleiden wij de aanvraag bij de gemeente. Heeft de persoon de afgelopen jaren in het buitenland gewoond? Dan ondersteunen we bij het verkrijgen van de relevante Criminal Background Check van het betreffende land.

Verificatie identiteitsdocument

Validata verifieert, zowel nationaal als internationaal, de authenticiteit van het identiteitsbewijs. Daarnaast geeft het VIS-register een melding wanneer het identiteitsdocument als gestolen of vermist is opgegeven.

Rijbewijs

Validata verifieert zowel de authenticiteit als de geldigheid van een (internationaal) rijbewijs.

Educatie

Validata verifieert zowel de huidige opleiding als de reeds behaalde diploma's. De verificatie van opleidingen binnen Nederland verloopt via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of het opleidingsinstituut. Bij het behalen van een diploma in het buitenland wordt samengewerkt met Nuffic of Qualification Check.

Werkervaring

Validata verifieert de werkervaring in de afgelopen vijf jaar. Via een beveiligde link wordt een aangewezen referent of HR-afdeling benaderd om het volgende te checken:
o Klopt de opgegeven werkgever?
o Klopt de opgegeven werkperiode (tot op de dag nauwkeurig)?
o Klopt de opgegeven functie?

Bovenstaande lijst kan worden aangevuld met objectieve vragen naar keuze. De antwoorden zijn terug te lezen in het screeningsrapport. Reageert de referent of HR-afdeling niet na herhaaldelijke verzoeken die per e-mail worden verstuurd? Dan neemt Validata Support telefonisch contact op.

Internetprofiel

Samen met een dataleverancier biedt Validata inzicht in alle webpagina's waarop een persoon te vinden is. Wij tonen alleen de URL’s waarvan met 100% zekerheid is te zeggen dat zij refereren aan de persoon.

Kredietwaardigheid

Validata biedt informatie over mogelijk lopende betalingsissues, bedrijven op naam en adres, civielrechtelijke uitspraken en registratie in het curatele-register.

Integriteitsversklaring

Validata faciliteert een standaard vragenlijst met integriteitsvragen over eventuele lopende strafrechtelijke zaken, nevenfuncties, enzovoort. Na het beantwoorden van de vragen wordt de lijst ondertekend door de persoon. Bezit u een persoonlijke integriteitsverklaring? Deze kunnen wij digitaliseren en opnemen in de screening.

PEP-, compliance- en sanctielijsten

Validata verifieert registratie in een Political Exposed Persons-list (PEP-lijst) of sanctielijst. Daarvoor worden verschillende internationale lijsten geraadpleegd. Ook worden mediabronnen waarin de persoon wordt genoemd, opgenomen in het screeningsrapport.

ZZP check

Validata verifieert de geldigheid van het BTW-nummer en/of de status van het bedrijf zoals het geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (KvK.

Bedrijfsscreening

Validata verifieert het KvK-nummer en voert een kredietwaardigheidstoets uit via dataleveranciers Dun & Bradstreet en Graydon.

Sectorspecifieke registers

Sommige functies mogen alleen worden bekleed wanneer de persoon is opgenomen in een bepaald register, zoals het BIG en RGS-register. Andere functies mogen juist niet worden bekleed wanneer de persoon is opgenomen in een bepaald register, zoals FISH, EVA, FACTS en LOKET. Validata kan de meeste registers (laten) checken en de uitkomst opnemen in het screeningsrapport.

Hoe werkt het:

Stap 1: Account aanmaken

U klikt op Direct beginnen en kunt uw gegevens invullen om direct een account aan te maken.

Stap 2: Inloggen

U logt in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 3: Keuze screeningsprofiel

U kiest uw screeningsprofiel uit.

Stap 4: Invullen gegevens

U vult de nodige gegevens in met behulp van de stappen in het online systeem.

Stap 5: Start screening

Validata voert de screening uit.

Stap 6: De screening is afgerond

U kunt het rapport downloaden.