Menu

Vitböcker

Validata är en kunskapspartner. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet. Genom att ladda ner våra vitböcker kan vi stödja dig att fatta rätt (strategiska) beslut.

Grunden för bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller av (potentiella) anställda och kontroll av personuppgifter är en omdiskuterad fråga. Denna vitbok diskuterar grunden för anställningskontroller genom att besvara sex frågor.

Läs mer
De basis van employment screening

Bakgrundskontroller för multinationella företag: ett invecklat pussel

När multinationella företag beslutar sig för att börja göra bakgrundskontroller av anställda, måste de per automatik hantera olika bosättningsländer, olika lagar och förordningar, kulturer och personuppgifter. Vår vitbok tar upp de frågor som bör övervägas vid bakgrundskontroller i olika länder.

Läs mer

Bakgrundskontroll och integritet: tips för GDPR-säker bakgrundskontroll vid anställning

En bakgrungskontroll av befintliga eller framtida anställda är per definition ett intrång i privatlivet. Det intrånget har inte minskat under den nya GDPR, men vad har förändrats?

Läs mer