Menu

Grunden för bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller av (potentiella) anställda och kontroll av personuppgifter är en omdiskuterad fråga. Denna vitbok diskuterar grunden för anställningskontroller genom att besvara sex frågor.

Börja med bakgrundskontroller vid anställning

Det krävs kompetenta och ärliga medarbetare för att organisationen ska växa. Men hur säkerställer du att du fattar rätt anställningsbeslut?

Bakgrundskontroller vid anställning är ett effektivt sätt. Allt fler organisationer genomför i dag någon form av bakgrundskontroll som en del av rekryteringsförfarandet eller riskhanteringen.

Vitbok om grunden för bakgrundskontroller

Vi kan tänka oss att du har frågor och funderingar när du ska börja med bakgrundskontroller vid anställning, eller om du är intresserad av Validatas tjänster för bakgrundskontroll. Hur säkerställer man en snabb, effektiv och kundvänlig kontrollprocess?

Den här vitboken diskuterar grunden för bakgrundskontroller och besvarar sex centrala frågor:

  1. Vad är bakgrundskontroller?
  2. Varför är det viktigt att genomföra bakgrundskontroller?
  3. Vem kontrolleras?
  4. I vilket skede ska organisationen börja genomföra bakgrundskontroller?
  5. Var äger bakgrundskontrollerna rum?
  6. Vilken slags bakgrundskontroll passar för din organisation?
Ladda ned vitboken