Menu

Vanligt
förekommande frågor

Vi förstår att du har frågor om Validata´s tjänster. Därför har vi listat de vanligaste ställda frågorna med svar. Kanske finns din fråga där också.

De fem viktigaste frågorna:

1. Vad är en bakgrundskontroll?

Organisationer och företag behöver ofta verifiera vissa personuppgifter innan ett nytt samarbete inleds. Vid en bakgrundskontroll kan en (framtida) arbetsgivare verifiera bland annat en (potentiell) medarbetares utbildningsbevis, senaste arbetslivserfarenhet och/eller utdrag från belastningsregistret. En bakgrundskontroll kan omfatta olika kontroller beroende på befattning och ansvarsområden.

2. Hur ser processen för bakgrundskontroller ut?

Validata kontrollerar de sökande i en webbmiljö som kallas Valluga. I Valluga har både arbetsgivaren och den sökande ett eget konto. När en arbetsgivare beställer en kontroll får du ett e‑postmeddelande från Validata med instruktioner om hur du lämnar in den information som krävs. När informationen har lämnats in verifierar Validata dina uppgifter.

 

Så fort en kontrolldel har avslutats kan du och arbetsgivaren se resultaten i Valluga. När alla delar av kontrollen har avslutats skapas en rapport som både du och arbetsgivaren får tillgång till.

3. Vad är den genomsnittliga omloppstiden för bakgrundskontroller med Validata?

När den sökande har tillhandahållit de uppgifter som krävs tar det Validata i genomsnitt 1–2 arbetsdagar att slutföra bakgrundskontrollen. Kontroller av utländska belastningsregister och verifiering av utländska utbildningsbevis är moment som tar längre tid.

När den sökande har tillhandahållit de uppgifter som krävs tar det Validata i genomsnitt 1–2 arbetsdagar att slutföra bakgrundskontrollen. Kontroller av utländska belastningsregister och verifiering av utländska utbildningsbevis är moment som tar längre tid.

4. Har Validata några särskilda certifieringar?

Validata Group har flera certifieringar som säkerställer kvaliteten i tjänsterna. De omfattar bland annat följande:

  • ISO 9001-certifiering är en internationellt erkänd standard på området kvalitetsstyrning. Denna certifiering innehåller krav för att säkra och förbättra processer som avser kundnöjdhet.
  • ISO 27001-certifiering är en standard som fokuserar på informationssäkerhet. Denna standard beskriver hur en organisation ska hantera informationssäkerheten för att säkerställa sekretess, tillgänglighet och dataintegritet.

Validata har även en POB-licens som utfärdas av nederländska justitieministeriet och är dessutom erkänd medlem av Professional Background Screening Association (PBSA). I Sverige är Validata registrerat hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 

5. Hur länge sparar Validata personuppgifter om sökande?

I allmänhet sparas nästan alla uppgifter i 90 dagar (3 månader). Validata kan också lagra uppgifter och rapporter i en säker miljö på kundens begäran.

Är din fråga inte listad ovan? Läs vår detaljerad vanliga frågor sektion för båda arbetsgivare och kandidater nedan.

Vanligt förekommande frågor för arbetsgivare

Är du intresserad av Validata´s tjänster? Vi har listat de vanligaste ställda frågorna.

Vanligt förekommande frågor för sökande och anställda

Är du intresserad av Validata´s tjänster? Vi har listat de vanligaste ställda frågorna.