Menu

Om oss

Ta reda på vårt syfte, vår värdegrund, hur verksamheten startades och hur vi ombesörjer vårt sociala ansvar.

Vårt mål

Validatas mål är att ”andra organisationer ska känna trygghet och säkerhet”. Vi vet att det är de anställda som avgör om en organisation är framgångsrik. Därför är det avgörande att fatta säkra och smarta rekryteringsbeslut. Våra kvalitetsdrivande programvaror och tjänster hjälper organisationer att skapa säkra arbetsmiljöer och säkerställer att den bästa kandidaten rekryteras till varje tjänst. Det betyder att organisationer kan leverera kvalitet och växa på ett hållbart sätt.

I dagens föränderliga värld med snabb utveckling får affärsintressen och risker en större betydelse, samtidigt som de är allt svårare att bedöma. Validata har sedan 2009 utfört mer än 200 000 bakgrundskontroller i hela världen. Vi bistår olika organisationer i processen för bakgrundskontroller vid anställning och säkerställer att den är effektiv och förenlig med GDPR. Våra gedigna erfarenheter från branschen och den digitala partnerintegreringen hjälper våra klienter att upprätthålla integriteten och kvaliteten i organisationen.

Våra kärnvärden

En bra företagskultur kretsar kring goda kärnvärden. Validatas kärnvärden definierar vilka vi är, hur vi samarbetar med våra partner och hur vi hjälper våra klienter.

EngagemangAtt vara engagerad är en del av processen, både som ett team och tillsammans med våra klienter. För oss är det avgörande att vara aktivt involverad och att arbeta lösningsinriktat i stället för att vänta på att någon annan agerar.  
InnovativVi strävar efter att utvecklas, både som organisation och som individer. Förutom att vi ständigt utvecklar vår programvara och våra kontrollelement fokuserar vi på vår verksamhet i dess helhet. Genom att fortsätta utvecklas säkerställer vi positionen som en av de ledande aktörerna i branschen. 
TillsammansVi uppnår mer som ett team än om var och en arbetar för sig. Det är en beskrivning av hur vi vill arbeta med våra klienter, uppgiftslämnare och partner. Vi kommer längre genom att skapa tillsammans. Låt oss ta till vara på varje individs styrkor och kombinera färdigheterna inom teamet. 
TillitTillit är grunden till allt vi gör. Organisationer och individer måste kunna lita på oss när de använder vår programvara och delar med sig av personuppgifter. Vår verksamhet är helt beroende av att våra klienter har förtroende för oss, och det innebär ett stort ansvar. 

Företagets sociala ansvar

Validata genomför tusentals bakgrundskontroller i hela världen varje år. Det leder till ett engagemang att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer samtidigt att organisationerna växer på ett hållbart sätt.

Människan i fokus

Vi anser att hållbar tillväxt börjar med personalen. Vi hjälper företag att sammanställa team som bygger på ömsesidigt förtroende och transparens. Vi lägger ner mycket arbete internt i alla projekt för att säkerställa att vi uppnår bästa möjliga resultat en bakgrundskontroll, en medarbetare och ett företag i taget.

Vårt uppgiftsskydd

Ett av våra viktigaste fokusområden är skyddet av klienternas uppgifter. Vi fortsätter att utveckla våra arbetsmetoder för att säkra dina anställdas integritet. Vårt uppgiftsskyddsombud säkerställer att vi uppfyller alla (inter)nationella lagar och regelverk om integritet. Validata är ISO-certifierad (27001 och 9001), vilket säkerställer en kvalitetsdrivande process och drift.

Erkännande av verksamheten

Vi är stolta över att tongivande organisationer uppmärksammar vårt arbete med bakgrundskontroller vid anställning. Validata har för sjunde året i rad belönats med FD Gazellen Award, vilket är ett pris som delas ut till de snabbast växande företagen i Nederländerna. Validatas programvara har också nominerats till flera teknikpriser, och under 2021 års European Technology Awards belönades det med ”Digital Disruption Award”. Validata är också medlemmar i Professional Background Screening Association (PBSA) och har ett gott anseende internationellt bland ledande professionella aktörer inom bakgrundskontroller vid anställning och andra bakgrundskontroller.

Vårt samhällhällsengagemang

Vårt arbete kretsar kring att hjälpa organisationer att rekrytera den bästa personalen, men vi hjälper också individer att hitta de bästa möjligheterna. Vi stöder olika ideella organisationer som arbetar för att förbättra livsbetingelserna för utsatta grupper. Validata stöder bland annat stiftelsen ”Emma at Work” som hjälper unga människor med psykisk ohälsa att skapa ett stabilt och självständigt liv. Stiftelsen stärker ungas chanser att ta sig in på arbetsmarknaden och att integreras i samhället. I egenskap av ett teknikföretag har vi dessutom stött stiftelsen ”Hack your future” som erbjuder ett webbutvecklingsprogram för talangfulla flyktingar och andra missgynnade grupper som har begränsad tillgång till utbildning.

Validata Group

”Våra medarbetare är kvalitetsmedvetna, och jag är mycket stolt över hur vi har vuxit som företag genom att hjälpa klienter i hela världen. Vår djupa kunskap och stora ambitioner hjälper oss att bygga bättre arbetsmiljöer ett företag och en rekrytering i taget.”

Harm Voogt CEO
Inspirational quote Harm Voogt