Menu

equinesWorldline hittar partner för bakgrundskontroller

equensWorldline finner en pålitlig partner för sin process för bakgrundskontroller.

Uppgifter som krävs enligt lag, snabbt och adekvat kontrollerade

equensWorldline är en av de största betalningsförmedlarna i Europa, med en marknadsandel på 12,5 procent i euroområdet. Eftersom företaget tillhandahåller en finansiell tjänst måste de följa branschspecifika lagar och förordningar, däribland lagen om finansiell tillsyn . Denna lag kräver att arbetsgivare kontrollerar om (potentiella) anställda är tillförlitliga och/eller någonsin har hamnat på obestånd. Det är också obligatoriskt att begära ett intyg om god vandel.

Validata som pålitlig och professionell partner

To adequately check the previously mentioned data, equensWorldline was loFör att på ett adekvat sätt kontrollera ovannämnda uppgifter sökte equensWorldline en pålitlig, professionell partner. Företaget bad Validata att ombesörja större delen av kontrollprocessen. Här var följande faktorer viktiga:

  1. Insyn och tydlighet i processen för bakgrundskontroller.

equensWorldline måste motivera kontrollprocessen inför tillsynsmyndigheter, däribland De Nederlandsche Bank (DNB) och kortsystemen MasterCard och Visa.

2. Möjligheten att helt anpassa kontrollprocessen till policyn för bakgrundskontroller.

För varje tjänst väljs lämpliga delar ut för bakgrundskontroll. Vissa tjänster behöver en mer grundlig kontrollprofil, inklusive specifika kontroller utöver de ordinarie verifieringarna. Eftersom equensWorldline verkar internationellt ska dessutom alla kontrollprofiler följa lokala lagar.

”Validata gör det vi kom överens om när vi startade samarbetet. Under många år har Validata tagit hand om en viktig del av vår anställningsprocess, både när det gäller vår nationella och internationella personal.”

Jean-Paul Haack – auktoriserad bedrägeriutredare, equensWorldline

”Grundat på konstruktiva samtal, smarta förslag och Validatas flexibla inställning går det snabbt att anpassa befintliga och utveckla nya kontrollprofiler. Om vi behöver hjälp kan vi dessutom alltid räkna med deras supportavdelning”, säger Jean-Paul Haack.

Kvalitetsförbättring av (internationella) bakgrundskontroller vid anställning

Med de smarta lösningarna bidrar Validata till en kvalitetsförbättring av (internationella) bakgrundskontroller. Utkontraktering är en viktig del av kontrollprocessen och innebär att den är effektivare nu, så att equensWorldline fullt ut kan fokusera på sitt finansiella tjänsteutbud.