Menu

Profiler och priser

Bakgrundskontroller vid anställning är viktigt för att garantera din organisations kvalitet och integritet. Fatta rätt anställningsbeslut och kontrollera dina sökande!

Bakgrundskontroller

En bakgrundskontroll säkerställer att en (potentiell) anställd är lämplig för en viss tjänst. Det finns olika bakgrundskontroller att välja bland beroende på organisationens behov. Varje sektor och land har egna lagar och förordningar som också avgör vilka bakgrundskontroller som krävs.

Validatas bakgrundskontroller och kontrollprofiler

Varje sektor och tjänst kräver en annorlunda kontrollprofil med olika bakgrundskontroller. Validata har skapat olika standardprofiler för varje sektor som matchar sektorns behov. Beroende på ansvar och potentiella risker för en tjänst kan du välja bland de udda, bättre eller bästa profilerna enligt vad som anges nedan. Saknar du någon kontroll? Våra kontrollprofiler kan enkelt utökas med relevanta tillägg, till exempel extra id-kontroller bland många andra.

Följande profiler är de kontroller som kunderna mest föredrar:

Validata erbjuder olika screeningprofiler som specifikt matchar din sektor. Genom att göra det säkerställer vi att det alltid finns en screeningprofil som uppfyller din organisations behov. * Lokala och internationella kontroller (tillägg) finns att få på begäran. * Profiler kombineras med ett servicepaket: brons, silver, guld eller platina.

Bra

1 150kr
 • Personnummer
 • Verifikation av ID dokument
 • Juridisk bakgrundskontroll
 • Kreditkontroll
Kontakta oss

Bättre

1 350kr
 • Personnummer
 • Verifikation av ID dokument
 • Juridisk bakgrundskontroll
 • Kreditkontoll
 • Lönekontroll
 • Utbildning
 • Arbetslivserfarenhet (1 referent)
Kontakta oss

Bäst

1 550kr
 • Personnummer
 • Verifikation av ID dokument
 • Juridisk bakgrundskontroll
 • Kreditkontroll
 • Lönekontroll
 • Utbildning
 • Arbetslivserfarenhet (5 år)
 • Sanktionslista alternativt bevakning av sociala medier
Kontakta oss

Ett urval av bakgrundskontroller:

Identitetskontroll

En identitetskontroll, eller id-kontroll, är den vanligaste kontrollen i Validatas kontrollprofiler. Identiteten på en (potentiell) anställd kontrolleras genom att granska pass, id-kort eller uppehållstillstånd. Validata genomför identitetskontroller både på nationell och internationell nivå åt företag i Europa.

Utbildningskontroll

Validata genomför utbildningskontroller. Vi verifierar examensbevis som uppnåtts på kandidatens högsta utbildningsnivå på institut världen runt. Utbildnings- och kursbevis eller betyg från privata institutioner kan inte verifieras.

Kreditkontroll

Att kontrollera (potentiella) anställdas kreditvärdighet ger insikt i möjliga (finansiella) risker. Relevant information från domstolar, utmätningsmän, inkassoföretag rådfrågas, och betalningsanmärkningar kontrolleras. Ansökningsförfarandet för en internationell kontroll av kreditvärdighet skiljer sig mellan olika länder.

Kontroll av belastningsregister

Validata bistår organisationer med att kontrollera internationella belastningsregister. Validata har tillgång till en omfattande databas över länder där vi kan begära kontroller av internationella belastningsregister, eller så kontrollerar vi hos det aktuella landets ambassad. Denna process skiljer sig åt mellan olika länder.

Kontroll av arbetslivserfarenhet

Validata kontrollerar arbetslivserfarenheten hos en (potentiell) anställd. En angiven referens eller HR-avdelning kontaktas för att kontrollera anställningstid, angiven befattning och arbetsgivare.

Företagskontroll

Validatas företagskontroll ger visshet om ägarna till de företag där den (potentiella) anställda har arbetat. Företagets faktiska existens, filialnummer, ekonomisk ställning, kreditvärdighet och vilken juridisk form det har kontrollerats. Validata utför denna bakgrundskontroll i samarbete med sin internationella partner Dun & Bradstreet (D&B).

Kontroll av person i politiskt utsatt ställning (PEP), sanktionslista och kontroll av negativ mediebevakning

Validata undersöker globala konton avseende penningtvätt, (ekonomiskt) bedrägeri, finansiering av eller deltagande i kriminella organisationer och narkotikarelaterad brottslighet. En grupp för efterforskningar kontrollerar dagliga publikationer från finans- och tillsynsmyndigheter samt disciplinära myndigheter över hela världen. Även korruptionsbekämpande organ som Interpol, Europol och FBI (Federal Bureau of Investigation) rådfrågas.

Cv-kontroll

Validata kontrollerar den information som uppges i meritförteckningen (cv) genom en kontroll av utbildning och arbetslivserfarenhet.

Lönekontroll

Den sökande måste ladda upp de tre senaste lönespecifikationerna här och ett kontoutdrag från bankkontot där löneinsättningen kan ses. Validata kontrollerar om dokumenten finns, och det är kundens uppgift att granska dessa.