Menu

Anställningskontroll

Vad är anställningskontroll? Bakgrundskontroller vid anställning innebär kontroll av relevanta kandidat- eller medarbetardata, vilket säkerställer att bästa möjliga kandidat anställs till en viss tjänst och att potentiella risker minskas. Genom att göra en bakgrundkontroll vet du vem du rekryterar och får in i organisationen!

Det är människorna som avgör om en organisation är framgångsrik. Tillförlitliga medarbetare levererar bättre resultat, och i slutändan skapar du en konkurrensfördel genom att anställa rätt personer. De flesta organisationer utför bakgrundskontroller vid anställning på grundval av riskhanteringsrutiner. Mot bakgrund av mer omfattande lagstiftning och myndighetskontroll kan vi även säkerställa att anställda uppfyller vissa krav.

Tjänsten bakgrundkontroll vid anställning

Om du vill verifiera en kandidats cv eller kontrollera om ett examensbevis har erhållits finns två alternativ.  Ett alternativ är att göra verifieringen själv. Men att kontrollera sådan information tar tid, och det är inte uppenbart hur sådan information kan kontrolleras. Det andra alternativet är att utkontraktera bakgrundskontrollen till en organisation som har erfarenhet av anställningskontroller.

Validata är marknadsledande inom anställningskontroller. Vi utför bakgrundskontroller vid anställning som till exempel identitetskontroller, kreditkontroller, lönekontroller eller kontroller av belastningsregister, och vi hjälper organisationer att kontrollera referenser på arbetsplatser. Validata samarbetar med betrodda partner och använder digital integrering för att få tillgång till och verifiera rätt uppgifter. Därför genomförs en anställningskontroll hos Validata snabbare och kan vara billigare än de dolda kostnader som interna kontrollera medför.

Grunden för anställningskontroll

Att kontrollera (potentiella) medarbetare och personuppgifter är ett omdiskuterat ämne, men vad betyder det mer exakt och varför gör vi bakgrundskontroller vid anställning? I vår vitbok finns mer fakta!

Ladda ned vitboken

Bakgrundskontroller vid anställning utförda av Validata

Validata arbetar med en innovativ karläggningslösning där nya kandidater kan registreras dygnet runt. Du behöver bara skicka in kandidatens namn och kontaktuppgifter. Validata kommer sedan att kontakta kandidaten och ta över hela kontrollprocessen. Kandidaten kan logga in i vårt system och slutföra kontrollen. När kontrollen är slutförd kommer kandidaten och organisationen att få en kontrollrapport. På så sätt säkerställer Validata en snabb och transparent process för båda parter som till 100 procent följer GDPR.

Varför låta Validata utföra anställningskontroller?

  • Validata tar itu med dina frågor: Validata tar över hela processen, inklusive all kommunikation med den sökande eller den anställde om hur kontrollen fortskrider.
  • Ett brett nätverk av betrodda partner: Validata har ett stort partnernätverk som gör att vi snabbt kan verifiera relevant information direkt vid källan.
  • Specialist på anställningskontroll: Validata har specialiserat sig på anställningskontroller sedan 2009 och är marknadsledande inom anställningskontroller. Tack vare vår mångåriga erfarenhet erbjuder vi en snabb och effektiv kontrollprocess som uppfyller gällande (integritetsskydds-)lagar och förordningar.
  • Sekretess: Den sökandes personuppgifter garanteras enligt GDPR-lagstiftningen.
  • Snabb behandlingstid: En bakgrundskontroll (förutom ansökan om ett utdrag ur belastningsregistret) genomförs på cirka fem arbetsdagar.