Seminar 23 november: Uitdagingen rondom een veilige woonomgeving

Woonsector, politiek en politie in gesprek over een veilige woonomgeving
O.a. Fred Teeven en Rotterdamse Commissaris van Politie Peter Kool delen hun visie

Hoe ver moet een verhuurder of verkoper gaan, als hij wil weten aan wie hij een woning verhuurt/verkoopt? Waar liggen de grenzen van privacy en veiligheid? Fred Teeven, Peter Kool, de Rotterdamse Commissaris van Politie en de voorzitter Raad van Bestuur Woonbron, Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, gaan op zoek naar antwoorden op die vragen tijdens een interactieve discussie in Den Haag op 23 november, die openbaar is voor publiek en pers.

Het doel van deze bijeenkomst is om kennis te delen en tot nieuwe inzichten te komen vanuit de verschillende perspectieven, die van de politiek, politie, woonsector en vanuit de marktleider van screening. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt waar de behoefte ligt van de markt, welke richtlijnen er zijn vanuit de overheid en worden er voorbeelden uit de praktijk besproken.

Belang van transparantie
Fred Teeven is groot voorstander van het inzichtelijk maken van de gegevens van mogelijke huurders of kopers. “Als je niks te verbergen hebt, dan heb je ook niks te vrezen. Immers: als verhuurder, verkoper of bewoner wil je ook weten wie je buren zijn. Het is belangrijk dat we deze maatschappelijke discussie voeren, zodat iedereen zich bewust wordt van het belang van transparantie,” aldus het Tweede Kamerlid.

“Een goede aanpak van criminaliteit begint met weten wat er speelt in een buurt”, verklaart Peter Kool van de Politie-eenheid Rotterdam. “We slagen er in Rotterdam in om buurten veiliger te maken en zoeken daarbij naar nieuwe middelen. Risico’s zijn beter te managen als inzichtelijk is wat er gebeurt in een buurt. Daarom volgen we de ontwikkelingen op het gebied van screening op de voet.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, Voorzitter van de Raad van Bestuur Woonbron, stipt het maatschappelijke aspect aan van het screenen van huurders: “We beheren zo’n 45.000 woningen in de regio Rotterdam. Dat geeft ons een maatschappelijke verantwoordelijkheid, om buurten leefbaar te houden, criminaliteit tegen te gaan en criminaliteit en gettovorming tegen te gaan. Ik wil ontdekken of screening ertoe kan leiden dat wijken beter in balans kunnen zijn.”

Harm Voogt, CEO van de Validata Group, is ervaringsdeskundige op het gebied van screening; de Validata Group screende onder meer de kopers van woningen van de Amsterdamse Pontsteiger. “We merken dat de vraag naar screening stijgt, maar er nog onvoldoende debat gevoerd wordt over de kansen, risico’s, het belang en de grenzen van screening. Met dit seminar willen we dat debat een platform geven”, aldus Voogt.

De sprekers zijn:
Fred Teeven MPM, lid Tweede Kamerfractie VVD
Peter Kool, Politie-eenheid Rotterdam, plv Algemeen Commandant SGBO Ondermijning
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, Voorzitter Raad van Bestuur Woonbron
Harm Voogt, CEO van de Validata Group

Programma:
09.30 - 10.00      Inloop
10.00 - 12.00     Seminar
12.00 - 13.00     Netwerklunch

Locatie:
The Hague Security Delta
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag

Schrijf u hier in


Bron/auteur: Job van der Weijden

Vorige post

Volgende post