Hoppa till innehåll

Worldline hittar partner för bakgrundskontroller

Uppgifter som krävs enligt lag, snabbt och adekvat kontrollerade

Worldline är en av de största betalningsförmedlarna i Europa, med en marknadsandel på 12,5 procent i euroområdet. Eftersom företaget tillhandahåller en finansiell tjänst måste de följa branschspecifika lagar och förordningar, däribland lagen om finansiell tillsyn. Denna lag kräver att arbetsgivare kontrollerar om (potentiella) anställda är tillförlitliga och/eller någonsin har hamnat på obestånd. Det är också obligatoriskt att begära ett intyg om god vandel.

 

Validata som pålitlig och professionell partner

För att på ett adekvat sätt kontrollera ovannämnda uppgifter sökte Worldline en pålitlig, professionell partner. Företaget bad Validata att ombesörja större delen av kontrollprocessen. Här var följande faktorer viktiga:

  1. Insyn och tydlighet i processen för bakgrundskontroller.
    Worldline måste motivera kontrollprocessen inför tillsynsmyndigheter, däribland De Nederlandsche Bank (DNB) och kortsystemen MasterCard och Visa.
  1. Möjligheten att helt anpassa kontrollprocessen till policyn för bakgrundskontroller.
    För varje tjänst väljs lämpliga delar ut för bakgrundskontroll. Vissa tjänster behöver en mer grundlig kontrollprofil, inklusive specifika kontroller utöver de ordinarie verifieringarna. Eftersom Worldline verkar internationellt ska dessutom alla kontrollprofiler följa lokala lagar.

’Grundat på konstruktiva samtal, smarta förslag och Validatas flexibla inställning går det snabbt att anpassa befintliga och utveckla nya kontrollprofiler. Om vi behöver hjälp kan vi dessutom alltid räkna med deras supportavdelning’, säger Jean-Paul Haack.

Kvalitetsförbättring av (internationella) bakgrundskontroller vid anställning

Med de smarta lösningarna bidrar Validata till en kvalitetsförbättring av (internationella) bakgrundskontroller. Utkontraktering är en viktig del av kontrollprocessen och innebär att den är effektivare nu, så att Worldline fullt ut kan fokusera på sitt finansiella tjänsteutbud.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Välj den region du befinner dig i: