Zorg screenen 1-100 - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Screenen
Zorg

1-100 screenings per jaar

Maak hier uw online account aan en u kunt direct starten. We hebben hieronder de 4 meest gekozen screeningsprofielen voor u geselecteerd. Kies het profiel dat aansluit bij de risicofactoren binnen uw organisatie en voldoe daarmee aan de wet- en regelgeving binnen uw sector.

Validata werkt met standaard prijzen.

Het minimumtegoed is € 250, wat via iDEAL of creditcard wordt voldaan. Uw tegoed kan op ieder moment worden opgewaardeerd.

Heeft u maar één persoon ? Dan kan deze persoon zichzelf via Uzelf screenen aanmelden.
Verwacht u meer dan 100 screenings per jaar uit te voeren? Ga dan naar 101 – 1000 of 1000+ voor een specifieke oplossing.

VOG-aanvragen regelen wij snel en efficiënt voor u.

Uitleg screeningsonderdelen:

Verklaring Omtrent het Gedrag / Criminal Background Check

Validata faciliteert de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag of een buitenlandse equivalent. 

Beschikt de betrokkene over een DigiD? Dan zetten wij de VOG-aanvraag online voor hem/haar klaar. De betrokkene ontvangt een e-mail van Dienst Justis, waar hij/zij de aanvraag met zijn/haar DigiD dient te bevestigen. Pas na de bevestiging wordt het proces gestart. De VOG wordt vervolgens per post bij de betrokkene bezorgd, waarna hij/zij een kopie hiervan dient te uploaden in het systeem van Validata. 

Beschikt de betrokkene niet over een DigiD? Dan begeleiden wij de betrokkene bij de aanvraag van een VOG bij het gemeenteloket. Wanneer de betrokkene de afgelopen jaren in het buitenland heeft gewoond, dan ondersteunen wij hem/haar bij het verkrijgen van de relevante Criminal Background Check van het betreffende land.

Verificatie identiteitsdocument

Validata verifieert, zowel nationaal als internationaal, de authenticiteit van het identiteitsbewijs. Daarnaast geeft het VIS-register een melding wanneer het identiteitsdocument als gestolen of vermist is opgegeven.

Verificatie rijbewijs

Validata verifieert zowel de authenticiteit als de geldigheid van een (internationaal) rijbewijs.

Educatiecheck

Validata verifieert zowel de huidige opleiding als reeds behaalde diploma's. Cursussen en/of trainingen kunnen echter niet geverifieerd worden. Voor het verifiëren van opleiding(en) werken wij samen met verschillende dataleveranciers.

Let op! Voor iedere extra opleiding betaalt u een toeslag van € 25. Voor ieder buitenlands diploma dat wordt geverifieerd betaalt u als opdrachtgever een toeslag van € 80.

Verificatie werkervaring

Validata verifieert de werkervaring van de afgelopen vijf jaar. Via een beveiligde link wordt een aangewezen referent of HR-afdeling benaderd om het volgende te checken:
o Klopt de opgegeven werkgever?
o Klopt de opgegeven werkperiode (tot op de dag nauwkeurig)?
o Klopt de opgegeven functie?

De antwoorden van opgegeven referenten zijn terug te lezen in het screeningsrapport. Reageert de referent of HR-afdeling niet na herhaaldelijke verzoeken die per e-mail worden verstuurd? Dan neemt Validata Support telefonisch contact op met de opgegeven referent. 

Internetprofiel

Samen met een dataleverancier biedt Validata inzicht in alle webpagina's waarop een persoon te vinden is. Wij tonen alleen de URL’s waarvan met 100% zekerheid is te zeggen dat zij refereren aan de persoon.

Kredietcheck

Validata biedt informatie over mogelijk lopende betalingsissues, bedrijven op naam en adres, civielrechtelijke uitspraken en registratie in het curateleregister.

Integriteitsverklaring

Validata faciliteert een verklaring met integriteitsvragen vragen over bijvoorbeeld eventuele, lopende strafrechtelijke zaken en nevenfuncties van de betrokkene. De betrokkene dient deze vragen naar waarheid te beantwoorden, waarna hij/zij deze integriteitsverklaring tevens ondertekent. De uitkomst van deze integriteitsverklaring vindt u terug in het screeningsrapport. 

PEP, compliance- en sanctielijsten, adverse media

Validata verifieert registratie in een Politically Exposed Persons-list (PEP-lijst) en sanctielijsten. Hiervoor worden wereldwijd diverse, internationale lijsten geraadpleegd. Ook worden mediabronnen waarin de persoon wordt genoemd, opgenomen in het screeningsrapport. 

Sectorspecifieke registers

Sommige functies mogen alleen worden bekleed wanneer de betrokkene is geregistreerd in een bepaald register, zoals het BIG- en RGS-register. Validata checkt of de betrokkene beschikt over een geldige registratie, door zijn/haar registratienummer op te vragen samen met een kopie van zijn/haar registratie. 

ZZP-check

Validata verifieert de geldigheid van het BTW-nummer en/of de status van een bedrijf zoals het geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 

Hoe werkt het screeningsproces?

 

Stap 1: Inloggen

U logt in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 2: Keuze screeningsprofiel

U kiest het screeningsprofiel uit voor de persoon

Stap 3: Invullen persoonsgegevens

• Naam
• E-mail
• Mobiel nummer

Stap 4: Doorlopen screening

Persoon ontvangt mail met inloggegevens en doorloopt zijn/haar screening

Stap 5: Start screening

Validata voert de screening uit

Stap 6: De screening is afgerond

U kunt het rapport downloaden

Support bij screenen

Validata Support helpt bij het uitvoeren van screenings. Wilt u hier meer over weten? Of wordt u zelf gescreend en hebt u vragen?

Klanten die u voorgingen