Chat with us, powered by LiveChat

Screenen
Wonen

1-100 screenings per jaar

Maak hier uw online account aan en u kunt direct starten. We hebben hieronder de 4 meest gekozen screeningsprofielen voor u geselecteerd. Kies het profiel dat aansluit bij de risicofactoren binnen uw organisatie en voldoe daarmee aan de wet- en regelgeving binnen uw sector.

Validata werkt met standaard prijzen.

Het minimumtegoed is € 250, wat via iDEAL of creditcard wordt voldaan. Uw tegoed kan op ieder moment worden opgewaardeerd.

Heeft u maar één persoon ? Dan kan deze persoon zichzelf via Uzelf screenen aanmelden.
Verwacht u meer dan 100 screenings per jaar uit te voeren? Ga dan naar 101 – 1000 of 1000+ voor een specifieke oplossing.

VOG-aanvragen regelen wij snel en efficiënt voor u.

Uitleg screeningsonderdelen:

Verklaring Omtrent het Gedrag / Criminal Background Check

Validata faciliteert de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag of haar buitenlandse equivalent. Beschikt de persoon over DigiD? Dan zetten wij het proces online in werking. In overige gevallen begeleiden wij de aanvraag bij de gemeente. Heeft de persoon de afgelopen jaren in het buitenland gewoond? Dan ondersteunen we bij het verkrijgen van de relevante Criminal Background Check van het betreffende land.

Verificatie identiteitsdocument

Validata verifieert, zowel nationaal als internationaal, de authenticiteit van het identiteitsbewijs. Daarnaast geeft het VIS-register een melding wanneer het identiteitsdocument als gestolen of vermist is opgegeven.

Kredietwaardigheid

Validata biedt informatie over mogelijk lopende betalingsissues, bedrijven op naam en adres, civielrechtelijke uitspraken en registratie in het curatele-register.

Salarisstroken & Bankafschrift

Voor de toetsing van het salaris dient de kandidaat hier de drie meest recente salarisstroken te uploaden en één bankafschrift van zijn/haar betaalrekening waar de loonstorting te zien is. Het is aan de indiener van de screening om deze documenten te downloaden en te bekijken/beoordelen.

Integriteitsversklaring Wonen

In deze check worden er specifieke woonvragen gesteld aan de kandidaat: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan. De antwoorden van de kandidaat dient u zelf te beoordelen.

Verhuurdersverklaring

De verhuurdersverklaring betreft een verklaring van goed gedrag afgegeven door de vorige verhuurder. Deze verklaring is alleen mogelijk als de vorige woonsituatie een huurwoning betreft. Alle soorten woonsituaties (thuiswonend, huurhuis of koophuis) worden in het rapport als ‘correct’ gekenmerkt. Het afgeven van een oud verhuurdersverklaring is niet verplicht voor de kandidaat en dient qua inhoud te worden beoordeeld door de indiener van de screening.

Rijbewijs

Validata verifieert zowel de authenticiteit als de geldigheid van een (internationaal) rijbewijs.

Educatie

Validata verifieert zowel de huidige opleiding als de reeds behaalde diploma’s. De verificatie van opleidingen binnen Nederland verloopt via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of het opleidingsinstituut. Bij het behalen van een diploma in het buitenland wordt samengewerkt met Nuffic of Qualification Check.

Werkervaring

Validata verifieert de werkervaring in de afgelopen vijf jaar. Via een beveiligde link wordt een aangewezen referent of HR-afdeling benaderd om het volgende te checken:
o Klopt de opgegeven werkgever?
o Klopt de opgegeven werkperiode (tot op de dag nauwkeurig)?
o Klopt de opgegeven functie?

Bovenstaande lijst kan worden aangevuld met objectieve vragen naar keuze. De antwoorden zijn terug te lezen in het screeningsrapport. Reageert de referent of HR-afdeling niet na herhaaldelijke verzoeken die per e-mail worden verstuurd? Dan neemt Validata Support telefonisch contact op.

Internetprofiel

Samen met een dataleverancier biedt Validata inzicht in alle webpagina’s waarop een persoon te vinden is. Wij tonen alleen de URL’s waarvan met 100% zekerheid is te zeggen dat zij refereren aan de persoon.

PEP-, compliance- en sanctielijsten

Validata verifieert registratie in een Political Exposed Persons-list (PEP-lijst) of sanctielijst. Daarvoor worden verschillende internationale lijsten geraadpleegd. Ook worden mediabronnen waarin de persoon wordt genoemd, opgenomen in het screeningsrapport.

ZZP check

Validata verifieert de geldigheid van het BTW-nummer en/of de status van het bedrijf zoals het geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (KvK.

Bedrijfsscreening

Validata verifieert het KvK-nummer en voert een kredietwaardigheidstoets uit via dataleveranciers Dun & Bradstreet en Graydon.

Sectorspecifieke registers

Sommige functies mogen alleen worden bekleed wanneer de persoon is opgenomen in een bepaald register, zoals het BIG en RGS-register. Andere functies mogen juist niet worden bekleed wanneer de persoon is opgenomen in een bepaald register, zoals FISH, EVA, FACTS en LOKET. Validata kan de meeste registers (laten) checken en de uitkomst opnemen in het screeningsrapport.

Hoe werkt het:

Stap 1: Inloggen

U logt in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 2: Keuze screeningsprofiel

U kiest het screeningsprofiel uit voor de persoon

Stap 3: Invullen persoonsgegevens

• Naam
• E-mail
• Mobiel nummer

Stap 4: Doorlopen screening

Persoon ontvangt mail met inloggegevens en doorloopt zijn/haar screening

Stap 5: Start screening

Validata voert de screening uit

Stap 6: De screening is afgerond

U kunt het rapport downloaden

Support bij screenen

Validata Support helpt bij het uitvoeren van screenings.
Wilt u hier meer over weten? Of wordt u zelf gescreend en hebt u vragen?

Klanten die u voorgingen