Screenen in het onderwijs - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Screenen in het onderwijs

Dat de krappe arbeidsmarkt ook in de onderwijssector merkbaar is, is allang geen geheim meer. Er zijn meer vacatures dan kandidaten om deze te vullen en het ‘lerarentekort’ is inmiddels een alom bekende term. Toch is het niet zo, dat een onderwijsinstelling daarom zomaar de eerste de beste kandidaat zou moeten aannemen. Om de kwaliteit van onderwijs te garanderen, is het immers belangrijk dat een kandidaat over de juiste papieren beschikt.

Screenen van onderwijspersoneel

Door een automatische koppeling met DUO, kan Validata iemands educatie rechtstreeks verifiëren. Dit is betrouwbaarder dan dat iemand zelf een (kopie van het) diploma aanlevert. Hiermee kan immers gerommeld zijn.

Soms beschikken geschikte kandidaten over een buitenlands diploma. Natuurlijk kunt u zelf navraag doen bij desbetreffende instelling, maar vaak gaat hier door gebrekkige communicatie (niet iedere buitenlandse instelling communiceert in het Engels) of tijdsverschil enige tijd overheen. Bovendien ondervangt u hiermee ook niet of een diploma mogelijk afkomstig is van een diploma mill.

Validata heeft ook het proces van buitenlandse diplomaverificatie geautomatiseerd.

Screenen in het onderwijs: Waarborgen kwaliteit en betrouwbaarheid

Naast het waarborgen van de kwaliteit door het verifiëren van diploma’s, zorgt het screenen van onderwijspersoneel in algemene zin voor betrouwbaarder personeel. Door niet alleen het diploma te verifiëren, maar ook zaken zoals iemands identiteit, werkverleden en VOG op te vragen, achterhaalt u eventuele discrepanties op het CV.

Deze afwijkingen kunt u bespreekbaar maken. Heeft de kandidaat geen gegronde reden voor de afwijking, dan kunt u op basis van uw screeningsbeleid besluiten wel of niet verder te gaan met deze kandidaat.

Maakt u in uw vacatures al kenbaar dat een screening onderdeel is van het sollicitatieproces? Dan heeft screenen ook al een preventief effect. Kandidaten die geen zuiver CV hebben, zullen minder snel de moeite nemen om te solliciteren. Deze notitie in combinatie met een gedegen screeningsproces resulteert in betrouwbaarder personeel. Het is dus zeker óók in het onderwijs de moeite waard, om de opties voor het screenen van personeel te bekijken.

Meer weten over screenen in het onderwijs?

Download onze whitepaper waarin screenen aan de hand van 6W’s wordt uitgelegd, of neem direct contact met ons op.

Vorige post

Volgende post