Screenen in de zakelijke dienstverlening - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Screenen in de zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening, heeft personeel vaak toegang tot gevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan advocatenkantoren waarbij toegang tot bijzondere persoonsgegevens – zoals iemands strafblad – dagelijkse kost is. Of aan ICT-bedrijven die vertrouwelijke informatie over beveiliging te weten komen. Hoe borgt u dat uw personeel integer met deze gevoelige informatie omgaat?

Personeel screenen in zakelijke dienstverlening

Hoewel er geen wetgeving is die screenen in de zakelijke dienstverlening verplicht maakt, is het wel verstandig om uw personeel te screenen. Zo weet u in ieder geval met wie u in zee gaat. Het is een vorm van risicomanagement. Bedrijven zien de noodzaak hiervan vaak pas te laat, als er zich reeds een incident heeft voorgedaan. Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus screen uw personeel vooraf!

Waarom pre-employment screening in de zakelijke dienstverlening?

Om de waarom-vraag te kunnen beantwoorden, is het goed te weten wat een pre-employment screening inhoudt. Een pre-employment screening is het screenen van personeel, voorafgaand aan de indiensttreding. Dit kan variëren van het verifiëren van slechts iemands identiteitsdocument, tot het verifiëren van iemands complete werkverleden.

Door uw personeel te screenen, maakt u afwijkingen tussen iemands CV en iemands werkelijke professionele geschiedenis inzichtelijk. Heeft iemand van datum X tot datum Y gewerkt bij bedrijf Z in een bepaalde functie? Heeft iemand wel de opgegeven opleidingen behaald? Is het identiteitsdocument van de betrokkene echt? Door afwijkingen op deze gebieden inzichtelijk te maken, weet u zeker met wie u te maken heeft en of hij/zij over de juiste kwaliteiten beschikt.

Screenen zorgt voor zekerheid

Mocht er een incident plaatsvinden, dan kunt u als werkgever een dossier over deze persoon opleveren. Hiermee toont u aan getracht te hebben een geschikte werknemer aan te nemen. Daarnaast nemen veel bedrijven in hun screening ook een gedigitaliseerde versie van hun huisregels en/of gedragscode op en wordt deze ondertekend door de betrokkene. Het ondertekende reglement of gedragscode vormt zo een rechtsgeldig document. Heeft u een werknemer ontslagen vanwege het overtreden van huisregels of een gedragscode en leidt dit tot een rechtszaak? Dan staat u met ondertekende document in handen sterk. Naast dat u weet met wie u in zee gaat, biedt het screenen van personeel dus nog een extra zekerheid.

Meer weten over screenen in de zakelijke dienstverlening?

Lees een van onze whitepapers of neem direct contact met ons op.

Vorige post

Volgende post