Referenties opvragen - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Referenties opvragen

Op zoek naar advies omtrent belangrijke referenties? Lees snel verder! Het blijft lastig om de kwaliteit van een referentie in te schatten. Bij veel vacatures zijn er meerdere geschikte kandidaten die elkaar niet of nauwelijks ontlopen. Een werkgever kan op dit moment alle extra informatie over een sollicitant goed gebruiken. In dit artikel bespreken we:

  • De regelgeving bij het checken van referenties.
  • Een advies over vragen die u kunt stellen bij het opvragen van de referenties.
  • Wat Validata voor u op dit vlak kan betekenen.

Op deze manier komt u als werkgever niet voor onaangename verrassingen te staan gedurende de sollicitatieprocedure of erna.

NVP Solliciatiecode bij het opvragen van referenties

Waar moet een werkgever zich aan houden bij het verstrekken van informatie over sollicitanten? In de privacywetgeving zijn geen specifieke regels opgenomen. Wel zijn er richtlijnen opgenomen in de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Hierin staat vermeld dat verkregen openbare informatie van derden met de sollicitant wordt besproken. Dat is inclusief bronvermelding. Verder staan er geen harde regels in de NVP rond referenties opvragen. Hetzelfde geldt voor een selecteur (bijvoorbeeld een hr-medewerker) die in het arbeidsverleden van een sollicitant wil kijken. Daar zijn dus geen expliciete regels voor.

Relatie met referentie

‘Wat is uw relatie met de kandidaat’? is altijd een goede vraag om te stellen aan een referent. Hiermee kan je veel informatie inwinnen. U weet of er überhaupt een samenwerking is geweest tussen deze twee personen. Tegelijkertijd wordt de arbeidsrelatie duidelijk. Op deze manier wordt het helder hoeveel waarde er gehecht kan worden aan de resterende antwoorden van de kandidaat.

Samenwerking met de referent tijdens het opvragen

Het antwoord op de vraag:
–  ‘Hoe lang hebben jullie samengewerkt?’ geeft ook een beeld over de waarde van de referentie. Als de referent lang met de kandidaat heeft samengewerkt kan hij of zij meer bruikbare informatie geven.
Verder is het belangrijk om te vragen:
–  ‘Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van de kandidaat geweest?’. Op deze manier heeft u een eerste vergelijking tussen de realiteit en de benoemde werkzaamheden op een cv. Een vaag antwoord hierbij (dus van de voormalig werkgever) zou kunnen betekenen dat de sollicitant minder ervaring heeft dan aangegeven.

Toekomstperspectief van kandidaat

Een erg handige vraag om te stellen is:

  • ‘Zou u deze persoon opnieuw aannemen en in welke functie?’ Vraag vooral ook naar een redenatie bij dit antwoord. Het inzicht in de kwaliteiten en werkhouding van de sollicitant zal hierdoor verbeteren.

Het antwoord op de vraag:
‘Wat vindt u dat de volgende stap in de carrière van uw ex medewerker moet zijn?’ geeft een goed beeld over de geschiktheid van de sollicitant voor de functie.
Tot slot is het aan te raden om te vragen naar het toekomstperspectief van de kandidaat. De referent zal hoogstwaarschijnlijk een mening hebben over waar de kandidaat hoort te zijn over vijf of tien jaar.

De dienstverlening van Validata

Validata beperkt zich tot de verificatie van feitelijke gegevens en biedt dus geen inhoudelijk referentie onderzoek aan. De verificatie van de werkervaring die Validata biedt heeft het karakter van een werkgeversverklaring. Door middel van een email tool wordt geverifieerd of de genoemde werkervaring van een sollicitant klopt. Wij vragen uit of:

  • De werkgever klopt
  • De periode klopt (met start- en einddatum)
  • En de functie correct staat aangegeven

Het is mogelijk om een extra vraag toe te voegen, zoals bv ‘Is er reden om te twijfelen aan de integriteit van de kandidaat’? De referent of HR afdeling kan deze informatie bevestigen of ontkennen en indien nodig een aanvullende opmerking plaatsen. U krijgt op deze manier snel bevestigd of de sollicitant deze informatie heeft gemanipuleerd of niet.

Benieuwd wat Validata nog meer voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!

 

Vorige post

Volgende post