Referenties checken helpt bij het kiezen van de juiste sollicitant | Validata

Referenties Checken

Screenen met referenties?
Bij het plaatsen van een vacature kunt u als werkgever meerdere eisen stellen. Het maken van de juiste keuze is lastig. Tussen de tientallen CV’s die binnenstromen zitten ongetwijfeld meerdere geschikte kandidaten met een goed verhaal, maar in de praktijk blijkt dat de meerderheid van de CV’s een verfraaiing van de werkelijkheid is. Er wordt ‘gejokt’ over belangrijke informatie, zoals behaalde diploma’s of werkervaring. Hoe kunt u als werkgever achterhalen of iemand liegt over zijn/haar capaciteiten of achtergrond?

Referentie screening biedt zekerheid voor werkgevers
Als werkgever loopt u veel (potentiële) risico’s bij het aannemen van een nieuwe arbeidskracht. Het aannemen van een ongeschikte arbeidskracht kan zeer negatieve (financiële) gevolgen hebben. Iemand op zijn woord geloven is niet meer genoeg en biedt niet voldoende zekerheid. Het nagaan van referenties is een handig middel om te controleren of het beeld dat de kandidaat van zichzelf schetst overeenkomt met de werkelijkheid.

Het screenen van werkervaring helpt bij het vormen van een beeld van de potentiële kandidaat. Eerdere werkgevers of onderwijsinstellingen kunnen relevante informatie geven over de sollicitant. Feiten als hoe lang de sollicitant bij zijn vorige werkgever heeft gewerkt of welke kwaliteiten de sollicitant heeft zijn zeer relevant. Voor informatie over puur zakelijke prestaties zijn referenties zeer handig. Onzekerheden over de prestaties van de kandidaat kunnen worden bevestigd of ontkracht door oude werkgevers. Het screenen met behulp van referenties is gericht op het onderzoeken van het werkverleden van de eventueel toekomstige arbeidskracht bij uw bedrijf. Komt de informatie en indruk die u heeft van de kandidaat overeen met de referenties van de oude werkgevers? Dan kan daarmee worden vastgesteld of de betreffende persoon een waardevolle aanwinst voor uw bedrijf is.

Referenties screenen en privacy
Validata helpt u zodat u weet wie u aanneemt voor uw bedrijf. Een goed, flexibel en gebruiksvriendelijk online screeningsproces kan onzekerheden en zorgen wegnemen en u helpen bij het maken van een betere, weloverwogen beslissing. Relevante informatie kan via referenties snel en veilig worden geverifieerd en helpt bij het verdere screeningsproces. De gegevens van kandidaten worden behandeld met inachtneming van alle eisen rondom de privacywetgeving en beveiliging. De bescherming van persoonsgegevens ziet Validata als zeer belangrijk en hier wordt dan ook zorgvuldig en discreet mee omgegaan. Het screenen met behulp van referenties zorgt ervoor dan potentiële risico’s voor de werkgever bij toekomstige werknemers beperkt worden. Na de screening is er met veel meer zekerheid te zeggen welke kandidaten een goede en waardevolle aanvulling zijn voor uw bedrijf.

Vorige post

Volgende post