Referentie sollicitatie - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

Referentie sollicitatie

Waar moet u rekening mee houden als u de referenties van een sollicitant controleert? Het kan soms lastig zijn om de kwaliteit van een referentie te beoordelen. U wilt dit goed kunnen inschatten zonder er te veel tijd aan te spenderen. In dit artikel leest u welke vragen u zou kunnen stellen bij het controleren van de referenties en welke regelgeving hiervoor belangrijk is.

Regelgeving voor referenties bij sollicitaties

In de privacywetgeving zijn geen specifieke regels opgenomen. Wel zijn er richtlijnen te vinden in de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Verkregen openbare informatie van derden moet met de sollicitant worden besproken, inclusief bronvermelding en procedure. Verder zijn er geen expliciete regels rond het controleren van een referentie van een sollicitant. Ook hoeft een recruiter of HR-medewerker zich niet te houden aan bepaalde voorwaarden om in het arbeidsverleden van een sollicitant te kunnen kijken.

Handige vragen om de kwaliteit van een referent in te schatten

  • ‘Wat is uw relatie met de kandidaat?’ is een uitstekende vraag om te stellen aan een referent. U weet gelijk of er überhaupt een werkrelatie is geweest tussen de sollicitant en referent. Verder wordt de arbeidsrelatie gelijk duidelijk en kan er goed beoordeeld worden hoeveel waarde er gehecht kan worden aan deze referentie.
  • Het antwoord op de vraag ‘hoe lang hebben jullie samengewerkt?’ geeft ook een goed beeld over de waarde van de referentie. Als er een lange samenwerking is geweest kan hij of zij meer bruikbare informatie geven. Verder is het goed om te vragen naar de dagelijkse werkzaamheden van de sollicitant. Dit is een goede koppeling tussen realiteit en de beschreven werkzaamheden op een CV.
  • Het toekomstperspectief van de kandidaat door de ogen van de referent is een belangrijk element bij het vaststellen van de kwaliteit van de referentie. ‘Zou u deze persoon opnieuw aannemen?’ en ‘Wat vindt u dat de volgende stap moet zijn in de carrière van uw ex medewerker?’ zijn vragen die een goed beeld geven over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.
  • Tot slot is het altijd goed om te vragen naar eventuele conflicten gedurende de arbeidsperiode. Denk hierbij aan diefstal of fraude.

Validata verifieert feitelijke gegevens

Vanuit de applicatie van Validata, ontvangen referenten een e-mail. Via deze e-mail wordt de referent gevraagd in te loggen en in ons systeem een aantal feitelijke vragen te beantwoorden. Zo wordt geverifieerd of de werkervaring van de sollicitant overeenkomt met de werkelijkheid. Wij controleren of:

  • De periode klopt
  • De werkgever klopt
  • De functie correct staat aangegeven

Verder is het mogelijk om extra vragen toe te voegen. De opgegeven referent of opgegeven HR-afdeling kan deze informatie bevestigen of ontkennen en een aanvullende opmerking plaatsen. Op deze manier wordt het snel inzichtelijk of de kandidaat afwijkende informatie heeft opgegeven.

Benieuwd wat Validata nog meer kan bieden? Neem snel contact met ons op!

 

 

Vorige post

Volgende post