Re-branding: van Huurder-OK naar Wonen-OK

Met ons label Huurder-OK ontzorgen wij sinds september 2015 onder andere de NVM (NVM Woontoets), woning corporaties, vastgoed eigenaren en makelaars met het screenen van potentiële huurders. Wij hadden toentertijd nog niet voorzien dat de vraag naar het screenen van potentiële kopers ook zo relevant is. Een toetsing van de bank op de draagkracht qua financiën van een potentiële koper is niet meer voldoende, in sommige gevallen is er zelfs geen bank in het spel en is er helemaal geen vorm van screening. Verkopende partijen zien steeds meer het nut in van een uitgebreide screening, om de leefbaarheid in wijken te bewaken. Dit staat los van de steeds strenger wordende wet & regelgeving rondom privacy, wat via ons goed geborgd is. Dit betekent in ons geval, hoog tijd voor een passende en vernieuwende naam met een blik op de toekomst.

Huurder-OK wordt Wonen-OK. Dit is natuurlijk geen grote verandering maar deze naamsverandering ligt meer in lijn met onze ambitie en brengt onze doelgroep beter onder woorden.

Kennisevent

23 november dit jaar organiseren wij een kennissessie waarbij we het vraagstuk behandelen: Screenen van bewoners, nut of noodzaak? Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij een aantal stellingen met o.a. :

Fred Teeven, MPM,  lid Tweede Kamer fractie  VVD
Peter Kool, Politie Eenheid Rotterdam, plv Algemeen Commandant SGBO Ondermijning
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, Voorzitter Raad van Bestuur WoonbronHarm Voogt, CEO Validata Group

Het doel van deze bijeenkomst is inzichtelijk krijgen waar de behoefte ligt van de markt, richtlijnen vanuit de overheid delen en we bespreken praktijkvoorbeelden.


Bron/auteur: Job van der Weijden

Vorige post

Volgende post